13. redna seja Mestnega sveta Mestne obA?ine Celje

0
429

Vabljeni na 13. redno sejo Mestnega sveta Mestne obA?ine Celje,
ki bo v torek, 28. junija 2016, ob 13. uri
v veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9, Celje.

A�DNEVNI RED:

 1. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne obA?ine Celje v Svet OA� Hudinja
 2. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne obA?ine Celje v Svet OA� Frana RoA?a
 3. prometrium cost costco

 4. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne obA?ine Celje v Svet III. OA�
 5. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne obA?ine Celje v Svet I. gimnazija v Celju
 6. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne obA?ine Celje v Svet JZ Celjske lekarne
 7. Predlog za imenovanje direktorja JZ Socio Celje
 8. Predlog za imenovanje direktorja JZ Muzej novejA?e zgodovine Celje
 9. Predlog za imenovanje upravnika JZ Slovensko ljudsko gledaliA?A?e Celje
 10. Soglasje k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, A�aleA?ko in KoroA?ko (KSSENA)
 11. Letno poroA?ilo javnih zavodov Mestne obA?ine Celje za leto 2015 in Letni delovni naA?rt javnih zavodov Mestne obA?ine Celje za leto 2016 s podroA?ja delovanja Oddelka za druA?bene dejavnosti
 12. a) Letno poroA?ilo Vrtca Anice A?ernejeve Celje za leto 2015
  Letni delovni naA?rt Vrtca Anice A?ernejeve Celje za A?olsko leto 2015/2016
  FinanA?ni naA?rt in program dela s kadrovskim naA?rtom za poslovno leto 2016
 1. b) Letno poroA?ilo Vrtca TonA?ke A?eA?eve Celje za leto 2015
  Letni delovni naA?rt Vrtca TonA?ke A?eA?eve Celje za A?olsko leto 2015/2016
  FinanA?ni naA?rt in program dela s kadrovskim naA?rtom Vrtca TonA?ke A?eA?eve Celje za
  leto 2016
 1. c) Letno poroA?ilo Vrtca Zarja Celje za leto 2015
  Letni delovni naA?rt Vrtca Zarja Celje za A?olsko leto 2015/2016
  Program dela s kadrovskim naA?rtom in finanA?nim naA?rtom Vrtca Zarja Celje za leto A�2016
 1. Sklep o doloA?itvi cen programov javnih vrtcev Mestne obA?ine Celje
 2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi osnovnoA?olskih telovadnic za izvajanje letnega programa A?porta v Mestni obA?ini Celje
 3. Pobuda za ustanovitev Zadruge Savinjske regije
 4. Sprejem sklepov Mestne obA?ine Celje kot edine druA?benice druA?be ZPO Celje d.o.o.
 5. Sprejem sklepov Mestne obA?ine Celje kot edine druA?benice druA?be Celeia d.o.o
 6. Sprejem sklepov Mestne obA?ine Celje kot edine druA?benice druA?be Energetika Celje, d.o.o.
 7. Sprejem sklepov Mestne obA?ine Celje kot edine druA?benice druA?be NepremiA?nine Celje o.o.
 8. Sprejem sklepov Mestne obA?ine Celje kot edine druA?benice druA?be Inkubator Savinjske regije d. o. o.
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obA?inskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni obA?ini Celje a�� DRUGA OBRAVNAVA
 10. Predlog ObA?inskega programa varstva okolja Mestne obA?ine Celje za obdobje od 2016 do 2020
 11. Seznanitev s pripravo Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne obA?ine Celje
 12. Sklep A?t. 3/16 o ukinitvi statusa javnega dobra
 13. VpraA?anja in pobude A?lanov sveta
 14. a) Odgovori na vpraA?anja in pobude
 15. b) VpraA?anja in pobude

http://mitrabajoahora.com/how-much-naprosyn-to-get-high/ Gradivo za obravnavo

Vir: Gregor GloboA?nik
svetovalec II
www.celje.si

PUSTITE KOMENTAR