13. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Celje

0
53

Vabljeni na 13. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje,
ki bo v torek, 28. junija 2016, ob 13. uri
v veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9, Celje.

 DNEVNI RED:

 1. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet OŠ Hudinja
 2. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet OŠ Frana Roša
 3. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet III. OŠ
 4. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet I. gimnazija v Celju
 5. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet JZ Celjske lekarne
 6. Predlog za imenovanje direktorja JZ Socio Celje
 7. Predlog za imenovanje direktorja JZ Muzej novejše zgodovine Celje
 8. Predlog za imenovanje upravnika JZ Slovensko ljudsko gledališče Celje
 9. Soglasje k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA)
 10. Letno poročilo javnih zavodov Mestne občine Celje za leto 2015 in Letni delovni načrt javnih zavodov Mestne občine Celje za leto 2016 s področja delovanja Oddelka za družbene dejavnosti
 11. a) Letno poročilo Vrtca Anice Černejeve Celje za leto 2015
  Letni delovni načrt Vrtca Anice Černejeve Celje za šolsko leto 2015/2016
  Finančni načrt in program dela s kadrovskim načrtom za poslovno leto 2016
 1. b) Letno poročilo Vrtca Tončke Čečeve Celje za leto 2015
  Letni delovni načrt Vrtca Tončke Čečeve Celje za šolsko leto 2015/2016
  Finančni načrt in program dela s kadrovskim načrtom Vrtca Tončke Čečeve Celje za
  leto 2016
 1. c) Letno poročilo Vrtca Zarja Celje za leto 2015
  Letni delovni načrt Vrtca Zarja Celje za šolsko leto 2015/2016
  Program dela s kadrovskim načrtom in finančnim načrtom Vrtca Zarja Celje za leto  2016
 1. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje
 2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje
 3. Pobuda za ustanovitev Zadruge Savinjske regije
 4. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe ZPO Celje d.o.o.
 5. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Celeia d.o.o
 6. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Energetika Celje, d.o.o.
 7. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Nepremičnine Celje o.o.
 8. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Inkubator Savinjske regije d. o. o.
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje – DRUGA OBRAVNAVA
 10. Predlog Občinskega programa varstva okolja Mestne občine Celje za obdobje od 2016 do 2020
 11. Seznanitev s pripravo Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Celje
 12. Sklep št. 3/16 o ukinitvi statusa javnega dobra
 13. Vprašanja in pobude članov sveta
 14. a) Odgovori na vprašanja in pobude
 15. b) Vprašanja in pobude

Gradivo za obravnavo

Vir: Gregor Globočnik
svetovalec II
www.celje.si

PUSTITE KOMENTAR