Kri je tekoA?ina A?ivljenja, zato je A?e toliko bolj pomembno, da se krvodajalske akcije udeleA?uje A?im veA? ljudi, ki lahko to neprecenljivo tekoA?ino darujejo.

clozaril for schizoaffective disorder

Darovana kri
Darovana kri

Predstavniki Gibanja A�A�e vedno vozim a�� vendar ne hodimA�, ki z osebnimi zgodami poA?kodovancev v prometnih nesreA?ah na srednjih A?olah osveA?A?ajo mlade, da sekunda nepremiA?ljenosti lahko prinese s sabo trajne posledice, so prevzeli pobudo in ponovno vzpostavili Celjsko interdisciplinarno akcijsko skupino za varnost v cestnem prometu, s katero so A?e v preteklih letih izvedli odliA?ne in predvsem odmevne preventivne akcije.

Vsi kljuA?ni predstavniki partnerskih organizacij CIASVCP, katere A?lani so predstavniki Policijske uprave Celje, DruA?tva paraplegikov JZ A�tajerske in Zavoda VOZIM, ZdruA?enja A?oferjev in avtomehanikov a�� ZA�AM Celje, SploA?ne bolniA?nice Celje, Nacionalnega inA?tituta za javno zdravje OE Celje, A�olskega centra Celje, PsihiatriA?ne bolniA?nice Vojnik ter Sveta za preventivo in vzgojo (SPV) Mestne obA?ine Celje, so se 29. avgusta podali v Transfuzijski center SB Celje, kjer so darovali kri v prvi v ciklu krvodajalski akciji A�Darujem kri za poA?kodovane v prometnih nesreA?ah in tiste, ki kri potrebujejoA�. Osnovni namen akcije je, da tisti, ki se poklicno ukvarjajo z varnostjo na naA?ih cestah ter problematiko alkohola v cestnem prometu dobesedno darujejo del sebe (kri) za tiste, ki to potrebujejo.

Predstavniki partneric CIASVCP pred Transfuzijskim centrom SB Celje
Predstavniki partneric CIASVCP pred Transfuzijskim centrom SB Celje

Kako potrebna je kri, ki jo ljudje darujejo se zaveda tudi Edi Baumkirher, predstavnik PU Celje je povedal: A�Tokratna aktivnost naj torej opozarja na oboje, tako na nesprejemljivost prometnih nesreA?, A?e posebej sedaj, ko se ponovno odpirajo A?olska vrata in je potreba naA?ih najmlajA?ih po varni poti v A?olo A?e toliko moA?nejA?a, kot potrebno po nesebiA?nem, anonimnem in brezplaA?nem dejanju a�� darovanju krvi. Na celotnem obmoA?ju PU Celje, je do 31.7.2016 A?tevilo smrtnih A?rtev v rahlem upadanju a�� umrlo je 11 oseb, lani 12, hudo telesno pa se jih je poA?kodovalo 95, v enakem obdobju lani pa 118, le alhokol je bil med vozniki bolj pogost kot leto prej, saj deleA? alkoholiziranih voznikov med vsemi povzroA?itelji prometnih nesreA? znaA?a kar 12% (lani 9,4%). Le s stalnim opozarjanjem na problem deviantnega obnaA?anja v prometu in na hude posledice, ki jih lahko povzroA?i zloraba alkohola v prometu, lahko te A?vevilke A?e zmanjA?amo.A�

Predstavnika gibanja SVVVNH Ales Povse in Janez Hudej med darovanjem krvi
Predstavnika gibanja SVVVNH Ales Povse in Janez Hudej med darovanjem krvi

S svojim plemenitim dejanjem je akcijo in prizadevanja za veA?jo prometno varnost v lokalni skupnosti podprl tudi A?upan Mestne obA?ine Celje Bojan A�rot, ki je ob tej priloA?nosti povedal: A�TakA?ne akcije, kjer lahko z darovano krvjo prav vsak pomaga nekomu, ki jo nujno potrebuje, so zelo dobre. A�e posebej v povezavi s preventivo, ki jo v Mestni obA?ini Celje aktivno podpiramo in tudi izvajamo. Prizadevamo in A?elimo si, da bi bilo prometnih nesreA? s hudimi posledicami resniA?no A?im manj, zato bodimo strpni in predvsem varni vozniki, A?e posebej v naslednjih dneh.A�

http://massageakademin.se/best-antidepressant-for-menopausal-nervousness-quotes/

Cikel krvodajalskih akcij zaposlenih v organizacijah, partnericah CIASVCP in ostale sploA?ne javnosti, kateri so se A?e pridruA?ili predstavniki nekaterih celjskih podjetij in medijskih hiA?, se tako nadaljuje vsak ponedeljek v septembru in oktobru med 7.30 in 10.30, kjer lahko tudi vi darujete kri in pomagate reA?evati A?ivljenja.

PUSTITE KOMENTAR