VA?eraj je A?upan Mestne obA?ine Velenje Bojan KontiA? s sodelavci v mestni hiA?i sprejel A?upana mesta Prijedor Marka PaviA�a. Spremljala sta ga sodelavka za protokol Dragana RadanoviA� in direktor Agencije za ekonomski razvoj Prijedor MiA?o ReljiA�. Marko PaviA� je izrazil A?eljo po sodelovanju z Mestno obA?ino Velenje A?e v prihodnje.

Evropski poslanec dr. Igor A�oltes je imel vA?eraj, 5. 7. 2016, na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu govor na temo begunske krize. Povedal je : a�zEvropska mejna in obalna straA?a ne more biti A?udeA?no sredstvo pri reA?evanju begunske krize.a�?.

Po dolgi in uspeA?ni sezoni se je evropskega kadetskega prvenstva v judu, udeleA?ila tudi najuspeA?nejA?a velenjska tekmovalka, Veronika MohoriA?. UdeleA?bo na evropskem prvenstvu, ki je bilo tokrat v Vanti na Finskem, si je Veronika izborila z uspeA?nimi uvrstitvami na evropskih pokalih. A?eprav ni bila najbolj uspeA?na, je to najboljA?a uvrstitev v zgodovini kluba.

S A?olskim ekovrtom se je Gimnazija Celje a�� Center pridruA?ila A?iroki A?olski mreA?i ekovrtov in vstopila v mednarodni projekt EAThink in projekt Zdrava A?ola. S tem A?elijo opomniti na pomembnost lokalno in domaA?o pridelano hrano.

Zdaj A?e tradicionalni A�Big JumpA� v Muro bo 10. julija vrhunec letoA?njega dneva Evropske Amazonke, s katerim se slavi lepota naravnih rek in poudarja naravne vrednote bodoA?ega petdrA?avnega UNESCO biosfernega obmoA?ja Mura-Drava-Donava. Biosferno obmoA?je, poznan tudi kot Evropska Amazonka, se razteza prek Avstrije, HrvaA?ke, MadA?arske, Srbije in Slovenije, in bo postal najveA?je A?ezmejno reA?no varovano obmoA?je v Evropi.

Kronika. minomycin online auctions buy pills

PUSTITE KOMENTAR