Dnevni pregled 4. avgust 2016

0
409

Dnevni pregled 4. avgust 2016 predstavlja javnosti polletno poroA?ilo poslovanja Mestne obA?ine Velenje Buy cost of allopurinol .

Prihodki proraA?una so bili realizirani v viA?ini 16.710.417 evrov, kar predstavlja 43 % sprejetega proraA?una. NajveA? je bilo prihodkov od dohodnine (7,437 mio evrov), nadomestil za uporabo stavbnega zemljiA?A?a (3,416 mio evrov), najemnin za komunalno infrastrukturo (1,917 mio evrov), najemnin stanovanj (645 tisoA? evrov), najemnin za zemljiA?A?a (363 tisoA? evrov) in kupnin za stanovanja Gorica (324 tisoA? evrov).

http://kiiru.co/zyprexa-nausea-treatment/

Odhodki in izdatki so bili realizirani v viA?ini 15.401.035 evrov, kar predstavlja 40 % sprejetega proraA?una. Za plaA?e in druge izdatke je bilo namenjenih 2,295 mio evrov oz. 14,9 % odhodkov, za ostale tekoA?e odhodke 10,249 mio evrov oz. 66,5 % odhodkov, za investicijske odhodke 2,832 mio evrov oz. 18,4 % odhodkov in za rezervo 25 tisoA? evrov oz. 0,2 % odhodkov.

NaA?rtovana dolgoroA?na zadolA?itev v prvem polletju A?e ni bila realizirana, smo se pa uspeli s tremi poslovnimi bankami dogovoriti za zniA?anje obrestnih mer za posojila, ki so bila najeta v minulih letih. Prihranek pri plaA?ilu obresti na letni ravni znaA?a 15,4 tisoA? evrov.

OdplaA?ilo dolga je v prvem polletju 2016 znaA?alo 704.081 evrov, kar pomeni 42 % v sprejetem proraA?unu naA?rtovanega odplaA?ila dolga.

V nadaljevanju Dnevni pregled 4.avgust 2016 obveA?A?a o spektaklu, ki se bo to soboto, 6. avgusta, odvijal v prestolnici. Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo potekal finalni obraA?un turnirja Ljubljana Open. V kar sedmih razliA?nih kategorijah se bo iskalo nove drA?avne prvake Samsung koA?arke 3×3. Predstavili se bodo tudi profesionalni zabijalci skupine Dunk Elite. Njihove vragolije si lahko ogledate tukaj.

Za konec pa vam Dnevni pregled 4. avgust 2016 posreduje A?e policijsko poroA?ilo.

DanaA?nje policijsko poroA?ilo zaA?enjamo s podatki o vlomu v stanovanjsko hiA?o v Dolenji vasi, na obmoA?ju Prebolda. Neznani storilec je v hiA?o vlomil skozi okno na zadnji strani hiA?e. Ukradel je zbirko evrskih kovancev in gorsko kolo.

VA?eraj zjutraj so policisti bili obveA?A?eni o tatvini nafte in akumulatorjev iz veA? delovnih strojev parkiranih v industrijski coni v Arnavskem gozdu. PovzroA?eno A?kodo ocenjujejo na okoli 1.200 a��.

generic wellbutrin sr price

V A�entvidu pri Grobelnem je policija obravnavala tatvino lahkega priklopnika, srebrne barve, registrskih A?tevilk CE LU 905.

Na OpekarniA?ki ulici v Celju je vA?eraj dopoldan neznani storilec iz osebnega vozila ukradel denarnico, v nadaljevanju pa je na bankomatu z ukradeno banA?no kartico dvignil gotovino.

PUSTITE KOMENTAR