DSC_0073V sredo, 15. 6. 2016, je od 16.00 do 18.30 ure v sklopu izdelave Celostne prometne strategije za obA?ino A�oA?tanj (CPS) potekala 2. javna razprava na temo ”Analiza stanja prometa z vidika individualnih uporabnikov na obmoA?ju ObA?ine A�oA?tanj ter analiza moA?nih reA?itev”.

Izdelavo CPS poleg ObA?ine A�oA?tanj sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija iz kohezijskega sklada.

Poudarek je bil na tem, kako obstojeA? prometni sistem doA?ivljajo individualni uporabniki, zato so po uvodni predstavitvi CPS in primerov trajnostne mobilnosti v mestih, kjer tovrstni projekti dejansko A?e funkcionirajo, v javni razpravi predstavniki krajevnih skupnosti podali svoje videnje prometnega sistema v njihovih krajih. V sploA?nem so pohvalili nove kolesarske povezave in ploA?nike v obA?ini ter sistem izposoje koles, pripombe pa so se v glavnem nanaA?ale na to, da v obA?ini ni vzpostavljenega sistema javnega prevoza, da manjkajo posamezni odseki ali povezave do nekaterih krajev in obmoA?ij ali turistiA?nih toA?k, obA?ani pa si A?elijo veA? peA?poti, ureditev obreA?ja DruA?mirskega jezera, veA? zelenih povrA?in v mestu A�oA?tanj, umiritev tranzita skozi mesto, peA? in kolesarske povezave do veA?jih krajev v obA?ini in podobno. Javna razprava se je zakljuA?ila s predstavitvijo kljuA?nih poudarkov na podroA?ju prometa in moA?nih reA?itev, kot jih vidijo posamezniki v tem prostoru.

DSC_0082Istega dne pred javno razpravo so v sklopu CPS na ObA?ini A�oA?tanj potekali tudi sestanki na temo iskanja izboljA?av na podroA?ju A?elezniA?ke infrastrukture v mestu in na temo racionalizacije A?olskih prevozov, ki so se jih udeleA?ili tudi predstavniki pogodbenih izvajalcev A?olskih prevozov, predstavniki Slovenskih A?eleznic in Ministrstva za infrastrukturo.

CPS poleg ObA?ine A�oA?tanj izdeluje tudi Mestna obA?ina Velenje, predstavniki obeh pa so vkljuA?eni v delovne skupine sosednje obA?ine, saj je eden od pomembnih vidikov ureditve prometnega sistema tudi povezovanje in vzpostavitev poenotenih ukrepov na tem podroA?ju.

ObA?ina A�oA?tanj ob zakljuA?ku javne razprave, ki je obenem tudi zadnja v fazi analize stanja CPS, v poletnih mesecih vabi k izpolnjevanju anketnih vpraA?alnikov,A� ki jih lahko vsi obA?ani obA?ine A�oA?tanj, ki so starejA?i od 12 let, izpolnijo na spletni strani ObA?ine, http://www.sostanj.si/ in se obenem potegujejo za lepe nagrade:

– vrednostni bon za voA?njo z vlakom po lastni izbiri, Cheap

– avtobusni izlet za 2 osebi, (npr. Benetke)

– mestno kolo.

Verona Hajnrihar, u.d.i.k.a.

Vir: TjaA?a Rehar, univ. dipl. nov.,
viA?ji svetovalec za odnose z javnostmi
http://bratislavahog.sk/nezaradene/glucophage-tablet-price-in-pakistan/ www.sostanj.si generic brand for zocor purchase sildalis side

PUSTITE KOMENTAR