DSC_0073V sredo, 15. 6. 2016, je od 16.00 do 18.30 ure v sklopu izdelave Celostne prometne strategije za občino Šoštanj (CPS) potekala 2. javna razprava na temo ”Analiza stanja prometa z vidika individualnih uporabnikov na območju Občine Šoštanj ter analiza možnih rešitev”.

Izdelavo CPS poleg Občine Šoštanj sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija iz kohezijskega sklada.

Poudarek je bil na tem, kako obstoječ prometni sistem doživljajo individualni uporabniki, zato so po uvodni predstavitvi CPS in primerov trajnostne mobilnosti v mestih, kjer tovrstni projekti dejansko že funkcionirajo, v javni razpravi predstavniki krajevnih skupnosti podali svoje videnje prometnega sistema v njihovih krajih. V splošnem so pohvalili nove kolesarske povezave in pločnike v občini ter sistem izposoje koles, pripombe pa so se v glavnem nanašale na to, da v občini ni vzpostavljenega sistema javnega prevoza, da manjkajo posamezni odseki ali povezave do nekaterih krajev in območij ali turističnih točk, občani pa si želijo več pešpoti, ureditev obrežja Družmirskega jezera, več zelenih površin v mestu Šoštanj, umiritev tranzita skozi mesto, peš in kolesarske povezave do večjih krajev v občini in podobno. Javna razprava se je zaključila s predstavitvijo ključnih poudarkov na področju prometa in možnih rešitev, kot jih vidijo posamezniki v tem prostoru.

DSC_0082Istega dne pred javno razpravo so v sklopu CPS na Občini Šoštanj potekali tudi sestanki na temo iskanja izboljšav na področju železniške infrastrukture v mestu in na temo racionalizacije šolskih prevozov, ki so se jih udeležili tudi predstavniki pogodbenih izvajalcev šolskih prevozov, predstavniki Slovenskih železnic in Ministrstva za infrastrukturo.

CPS poleg Občine Šoštanj izdeluje tudi Mestna občina Velenje, predstavniki obeh pa so vključeni v delovne skupine sosednje občine, saj je eden od pomembnih vidikov ureditve prometnega sistema tudi povezovanje in vzpostavitev poenotenih ukrepov na tem področju.

Občina Šoštanj ob zaključku javne razprave, ki je obenem tudi zadnja v fazi analize stanja CPS, v poletnih mesecih vabi k izpolnjevanju anketnih vprašalnikov,  ki jih lahko vsi občani občine Šoštanj, ki so starejši od 12 let, izpolnijo na spletni strani Občine, http://www.sostanj.si/ in se obenem potegujejo za lepe nagrade:

– vrednostni bon za vožnjo z vlakom po lastni izbiri,

– avtobusni izlet za 2 osebi, (npr. Benetke)

– mestno kolo.

Verona Hajnrihar, u.d.i.k.a.

Vir: Tjaša Rehar, univ. dipl. nov.,
višji svetovalec za odnose z javnostmi
www.sostanj.si

PUSTITE KOMENTAR