Dva razpisa Mestne obA?ine Velenje s podroA?ja mladine

0
1340

Velenje, 17. februar 2017 a�� Mestna obA?ina Velenje je v Uradnem listu Republike Slovenije, ki bo izA?el danes, objavila dva javna razpisa s podroA?ja mladine, in sicer:

– Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna obA?ina Velenje, ter

– Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni obA?ini Velenje v letu 2017.

Oba javna razpisa bosta trajala od 17. februarja 2017 do 20. marca 2017, vsa razpisna dokumentacija pa je na voljo na spletni strani shipping aristocort www.velenje.si (Za obA?ane/Javne objave in razpisi).

Prijava mora biti v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem. Natisnjen mora biti samo izpis s podatki o prijavi (kontrolni obrazec) in samo ta izpis, podpisan in A?igosan, mora biti poslan po poA?ti oz. oddan osebno skladno z besedilom razpisa.
Purchase

Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna obA?ina Velenje, se lahko prijavijo organizacije A?lanice Mladinskega sveta Velenje (z izjemo A?lanic z zamrznjenim A?lanstvom) in posamezniki s stalnim prebivaliA?A?em v Mestni obA?ini Velenje, ki se partnersko povezujejo z organizacijami A?lanicami Mladinskega sveta Velenje. Informacija o organizacijah A?lanicah Mladinskega sveta Velenje je dosegljiva na spletni strani Pills Pills www.mladizaveleje.si. A?lanice mladinskega sveta lokalne skupnosti lahko prijavijo najveA? dva projekta, posamezna fiziA?na oseba pa samo en projekt.

Na javni razpis za financiranje in sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni obA?ini Velenje pa se lahko prijavijo pravne in fiziA?ne osebe s sedeA?em oz. stalnim prebivaliA?A?em v Mestni obA?ini Velenje.

Za oba javna razpisa skupaj Mestna obA?ina Velenje namenja 60.000 evrov, in sicer za javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna obA?ina Velenje v viA?ini 15.000 evrov, za javni razpis za financiranje in sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni obA?ini Velenje pa 45.000 evrov.

Prijavitelji morajo prijave oddati do 20. marca 2017, najkasneje do 23.59, ko se bo aplikacija za oddajo elektronske prijave zaprla.

  cheap pilex ointment Cheap Cheap http://luozengyang.com/2018/03/19/amitriptyline-overdose-treatment/ Pills Cheap Buy

DELI
Prejšnji članekPogreA?ana oseba
Naslednji članekKurentovanje Ptuj

PUSTITE KOMENTAR