(Velenje, 24. junij 2016) a�� Prostovoljno industrijsko gasilsko druA?tvo Premogovnika Velenje (PIGD PV) je v sodelovanju z Gasilsko zvezo A�aleA?ke doline in Mestno obA?ino Velenje gostitelj 48. sreA?anja gasilskih enot rudnikov in energetikov Slovenije (GERES). SreA?anje, ki se ga bosta poleg najviA?jih predstavnikov Premogovnika udeleA?ila tudi ministrica Republike Slovenije za obrambo Andreja KatiA? in A?lan poveljstva Gasilske zveze Slovenije (GZS) za celjsko regijo Bojan Hrepevnik,A� bo v soboto, 25. junija 2016, z zaA?etkom ob 9.15 na Mestnem stadionu Velenje.

Tradicionalnega sreA?anja GERES se bo udeleA?ilo 23 ekip iz enajstih druA?tev, med njimi vse A?tiri desetine gasilskega druA?tva Premogovnika Velenje. SreA?anje bo odprl predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob, prisotne pa bodo nagovorili januvia cost walgreens vodja Proizvodnega podroA?ja in glavni tehniA?ni vodja Premogovnika mag. Bogdan MakovA?ek, predsednik PIGD PV in predsednik organizacijskega odbora GERES Simon Dobaj ter A?lan poveljstva GZS za celjsko regijo Bojan Hrepevnik.

GERES v slovenskem gasilstvu predstavlja svojevrstno posebnost. Tovrstna sreA?anja so najprej organizirale gasilske enote slovenskih rudnikov, pozneje se jim je pridruA?il A?e preostali del energetike. Kljub dejstvu, da so A?tevilni rudniki prenehali s svojim delovanjem, tradicija ostaja. Na sreA?anjih danes sodelujejo gasilska druA?tva, ki so kljub zaprtju rudnikov ostala, ter prostovoljna industrijska druA?tva, kot je PIGD Premogovnik Velenje.

Korenine gasilske organizacije v okviru Premogovnika Velenje segajo v leto 1932. Dobro izurjeno Prostovoljno industrijsko gasilsko druA?tvo danes A?teje oseminA?tirideset A?lanov. Njihova osnovna naloga je strokovno izpopolnjevanje gasilcev ter zagotavljanje tehniA?ne in operativne sposobnosti za gasilska posredovanja tako na obmoA?ju Premogovnika Velenje kot tudi na celotnem obmoA?ju obA?in Velenje in A�oA?tanj. V okviru Gasilske zveze A�aleA?ke doline delujejo kot edino industrijsko gasilsko druA?tvo.

Vir: SluA?ba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje
www.rlv.si/si http://deai-guide.com/?p=15355

PUSTITE KOMENTAR