GCC OSREA?UJE

0
428

Dobrodelna predprazniA?na veA?erja za druA?ine v stiski je nov projekt ekipe GCC Start Up, ki jo sestavljajo dijaki Gimnazije Celje – Center, A�olskega centra Celje in UstvarjalnikaA�

A�

V torek, 20. 12., bodo dijaki, ki na Gimnaziji Celje a�� Center obiskujejo podjetniA?ki kroA?ek GCC Start Up, za 16 socialno ogroA?enih druA?in s Celjskega pripravili predboA?iA?no veA?erjo. Po veA?erji, ki se bo zaA?ela ob 17. uri v stari telovadnici A?ole, bo 63 starA?ev in otrok prisluhnilo A?e koncertu Orkestra Slovenske policije, ki ta dan gostuje v A?portni dvorani GCC. Mentor podjetniA?kega kroA?ka BoA?tjan GorenA?ek in dijaki so v sporoA?ilu za javnost zapisali, da so se za tovrsten projekt odloA?ili z zavedanjemA�A�da se marsikatera druA?ina zaradi socialne stiske enostavno ne (z)more prepustiti prazniA?nemu duhu. Z naA?im delom A?elimo ta veA?er na obraze otrok in starA?ev priA?arati nasmeh in v njih okrepiti misel na svetlo prihodnost, ki jo moramo znati graditi skupaj, z odprtimi oA?mi, ki se ob revA?A?ini in boleA?ini ne obraA?ajo stran, ampak z majhnimi in veA?jimi dejanji iA?A?ejo pot v boljA?i jutri.A�A�Dijake je pri projektu podprl tudi A?upan Mestne obA?ine Celje, g. Bojan A�rot, ki so ga mladi podjetniki obiskali pred mesecem dni.

 

Projekta so se dijaki lotili pri podjetniA?kem kroA?ku, pripravili idejno zasnovo in konkreten naA?rt, zbrali potrebna sredstva in ustvarili partnersko mreA?o, ki vkljuA?uje A?e celjski Karitas, Srednjo A?olo za gostinstvo in turizem, ki jim bo posodila potreben inventar in dijake nauA?ila osnov streA?be ter DijaA?ki dom Celje, kjer bodo skuhali sveA?ano veA?erjo. O projektu so povedali naslednje: A�A?e na zaA?etku smo se zavedali, da bo to kar precejA?nji zalogaj. Vsa potrebna sredstva smo zbrali sami. Za pomoA? smo zaprosili A?olo in razliA?na podjetja, ogromno so nam pa tudi pomagali tudi dobrosrA?ni meA?A?ani in nam z manjA?imi prostovoljnimi prispevki omogoA?ili izvedbo veA?erje. Za realizacijo projekta smo morali zbrati 500 evrov, kar ni bil maA?ji kaA?eljA�.

 

Slavnostno veA?erjo bo uvedel kratek kulturni program glasbenih zasedb GCC, za piko na i pa bo otroke obiskal tudi eden izmed dobrih decembrski moA? in jim razdelil darila. Z zbiranjem sredstev in organizacijo dogodka pa so se dijaki v okviru podjetniA?kega kroA?ka, ki ga v sodelovanju z GCC izvaja Ustvarjalnik, nauA?ili tudi A?tevilne mehke veA?A?in podjetniA?tva, ki bodo mladim podjetnikom zelo pomagale na njihovi prihodnji karierni poti.

 

Vir:

Gregor Deleja Buy buy pills himalaya confido tablet price in pakistan

PUSTITE KOMENTAR