Gorenje in HIS podpisala pogodbo o prodaji veA?inskega deleA?a v Publicusu

0
457

GORENJE, d.d., Velenje

Na podlagi doloA?il Kodeksa VarA?avske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje druA?ba Gorenje, d. d., Velenje, objavlja naslednje sporoA?ilo:

http://yada.mhs.narotama.ac.id/2018/03/17/allergic-reaction-to-generic-plavix/

Velenje, Ljubljana, 29. junij 2016 – HA?erinsko podjetje druA?be Gorenje, d.d., Ekoinvest, d.o.o., je z druA?bo HIS gradbeniA?tvo in inA?eniring d.o.o., ki je 35-odstotni solastnik druA?be Publicus, d.o.o., podpisalo pogodbo o prodaji veA?inskega lastniA?kega deleA?a vA� podjetju Publicus, d.o.o., Ljubljana, vkljuA?no s hA?erinsko druA?bo Ekogor, d.o.o., Jesenice.

terramycin la price

Do podpisa pogodbe je priA?lo, ker so bili izpolnjeni vsi pogoji iz dogovora, podpisanega 19. 8. 2015.

buy pills

Kupnina za Gorenjev deleA? v druA?bi Publicus, vkljuA?no z njegovo naloA?bo v Ekogor, znaA?a 3,6 milijona evrov. Novi lastnik z vpisom v register prevzema deleA? v druA?bi Publicus, hkrati pa je prevzel vse obveznosti obeh druA?b, Skupina Gorenje pa se bo po prejemu kupnine razdolA?ila za pribliA?no 6,5 milijona evrov.

buy famvir 500mg

Nadzorni svet Gorenja, d. d., je na korespondenA?ni seji, ki je potekala med 20. 7. in 23. 7. 2015 soglaA?al s prodajo deleA?a v druA?bi Publicus, d.o.o., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani druA?be Gorenje, d. d., www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d. d.
Datum: 30.06.2016

PUSTITE KOMENTAR