Gradnja ploA?nika ob lokalni cesti Hrastoveca��Cirkovce

0
123

Velenje, 8. junij 2016 a�� Danes bomo zaA?eli z gradnjo ploA?nika ob lokalni cesti Hrastoveca��Cirkovce (od A?ivica/Kajzerja do Pocajta) v dolA?ini cca 400 metrov. Vrednost del znaA?a 21.429 evrov (z DDV), izvajalec pa je podjetje PUP Velenje, d. d.

SoA?asno z izgradnjo ploA?nika bo Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., izvedlo A?e obnovo vodovoda na tem obmoA?ju ter zamenjalo poA?kodovane kanalizacijske jaA?ke, svoje vode pa bo posodobil oz. obnovil tudi Telemach, d. d.

Vzporedno se bo tudi sanirala cesta na tem odseku.

Dela bodo zakljuA?ena do konca julija.

Voznike prosimo za razumevanje.

Vir: SluA?ba za odnose z javnostmi Mestne obA?ine Velenje
(obvestilo za javnost) http://sportbettinginsider.com/online-pharmacy-zocor/ how much does abilify 2mg cost http://sadorn.orgfree.com/?p=17131 cost liponexol

PUSTITE KOMENTAR