Prva razprava
Prva razprava

Celje, 7. julij 2016 – V Likovnem salonu in v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje sta se v torek 5. julija odvijali javni razpravi na temo izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine Celje. Občani in druga zainteresirana javnost so s predstavniki Mestne občine Celje in predstavniki izvajalca Celostne prometne strategije razpravljali o prometnih problemih ter izzivih in priložnostih na področju trajnostne mobilnosti v Mestni občini Celje. Kot ključni problemi so bili izpostavljeni tranzitni (zlasti tovorni) promet, ki poteka skozi mestno središče, slabe kolesarske povezave med mestnim središčem in zaledjem Celja, zasičenost mestnega središča z avtomobili, odsotnost mestnega potniškega prometa ter arhitektonske ovire, ki pomenijo prepreke za gibalno ovirane osebe.

V uvodnem delu javnih razprav sta g. Miran Gaberšek iz Oddelka za okolje in prostor ter komunalo na Mestni občini Celje, in predstavnica izvajalca, podjetja  Savaprojekt, d.d. Krško, Petra Žarn podala nekaj informacij o poteku priprave Celostne prometne strategije Mestne občine Celje, ki je trenutno v fazi zagona procesa. Kot je pojasnil g. Gaberšek, je osnovni namen prvih javnih razprav pridobiti informacije o prometnih problemih v Mestni občini Celje, kot jih vidijo uporabniki.

Na prvi javni razpravi v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, ki so se je udeležili predstavniki javnih ustanov, predstavniki društev in druga zainteresirana javnost, je bila med drugim izpostavljena problematika parkiranja na območju bolnišnice in zdravstvenega doma, slaba dostopnost do javnih ustanov, mestni javni potniški promet in pomanjkanje kolesarske infrastrukture. Kot je povedal predstavnik Policijske uprave Celje g. Elvis Herbaj je mestno središče močno obremenjeno z motornim prometom, ljudje pa tudi za kratke razdalje uporabljajo avtomobile. Predstavnika invalidske organizacije sta pozvala k odpravi arhitektonskih ovir, ki gibalno oviranim osebam onemogočajo gibanje ter opozorila na nizko kulturo ljudi, ki parkirajo na parkiriščih, ki so namenjeni invalidom.

Druga razprava
Druga razprava

Podobna razprava se je z začetkom ob 17. uri odvijala tudi v Likovnem salonu Celje, kjer so občani opozarjali zlasti na slabe pogoje za kolesarjenje iz zalednih predelov Mestne občine Celje do mestnega središča ter na tranzitni promet, ki poteka skozi mestno središče. Med predlogi za spodbujanje trajnostne mobilnosti pa so se pojavljali tudi zaprtje mestnega jedra za motorni promet, uvedba taksijev v sistem javnega potniškega prometa, izposoja koles, podražitev parkirnin, ipd..

Izdelava Celostne prometne strategije Mestne občine Celje, ki je sofinancirana iz evropskih sredstev in državnega proračuna RS bo zaključena v mesecu maju prihodnje leto. Skozi celoten postopek priprave tega strateškega dokumenta, ki bo v akcijskem načrtu določal ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti, je predvideno vključevanje občanov in druge zainteresirane javnosti. Torkovi javni razpravi sta tako prvi v nizu dogodkov, ki sledijo v prihodnjih mesecih.

Kontaktne osebe na Mestni občini Celje:
Gregor Globočnik, Služba za odnose z javnostmi in promocijo
Vodja projekta:
Miran Gaberšek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

Vir: Gregor Globočnik
svetovalec II
www.celje.si

PUSTITE KOMENTAR