Mag. Ingrid Mastnak direktorica občinske uprave

0
1

Celje, 15. junij 2016 – V postopku izbire direktorja občinske uprave Mestne občine Celje je bila po preteku zakonskih rokov, s sklepom o izbiri z dne 9. 5. 2016 izbrana mag. Ingrid Mastnak. Sklep o izbiri je postal dokončen dne 10. 6. 2016, zato je bila izbrana kandidatka s tem dnem imenovana na položaj direktorice občinske uprave Mestne občine Celje za dobo petih let. Vodenje Oddelka za okolje in prostor ter komunalo je prevzel Dušan Slapnik.

V postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto na položaju »direktor občinske uprave« je na Mestno občino Celje do dne 3. 4. 2016, ko je iztekel rok za prijave kandidatov, prispelo skupno 13 (trinajst) prijav kandidatov. Devet prijavljenih kandidatov je izpolnjevalo formalne razpisne pogoje, od tega jih je pet ustrezalo vnaprej sprejetim merilom in kriterijem za izbiro in so se uvrstili v nadaljnje preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov. V nadaljevanju je eden izmed kandidatov odstopil od postopka javnega natečaja in svojo vlogo umaknil. Sledili sta druga in tretja faza izbirnega postopka, ki sta potekali v obliki osebnih razgovorov.

Natečajna komisija je na podlagi pridobljene zahtevane dokumentacije in osebnih razgovorov ugotovila, da izbrana kandidatka zelo dobro pozna področje delovanja lokalne samouprave, organe občine, njeno organizacijo, pristojnosti občinske uprave in ima jasno vizijo delovanja učinkovite občinske uprave. Izbrana kandidatka izkazuje tudi visoke socialne kompetence ter komunikacijske sposobnosti.

Vir: mag. Barbara Bošnjak
vodja Kabineta župana
www.celje.si

PUSTITE KOMENTAR