Napotki za veA?jo varnost v turistiA?ni sezoni

0
504

Pred nami sonA?en in topel teden, zato vas vljudno prosimo za objavo napotkov za veA?jo varnost v turistiA?ni sezoni, da z veA?jim osveA?A?anjem o prometni varnosti izognemo ponovitvi lanskoletnega julija. Lepo vas prosimo za objavo na vaA?ih spletnih straneh, v radijskih pogovornih oddajah, v predvajanju poroA?il in dnevnih novic danes, jutri 29. junija 2016 ali v prihodnjih dneh. Verjamemo, da se bo z vaA?im sodelovanjem in pomoA?jo sporoA?ilo dotaknilo A?im veA? udeleA?encev v cestnem prometu. NajlepA?a hvala!

Napotki za veA?jo varnost v turistiA?ni sezoni

(Ljubljana, 28. 6. 2016) V poletnih mesecih se poveA?a gostota prometa, posebej v smeri turistiA?nih krajev. Pogosteje se odpravljamo na daljA?e poti, med samo voA?njo smo bolj sproA?A?eni, se zabavamo, vse naA?teto pa seveda vpliva na naA?o varnost. VeA?ina Slovencev se po raziskavah javnega mnenja odpravlja na dopust z avtomobilom, zato je nujno, da skrbno naA?rtujemo naA?o pot in poskrbimo za ustreznost naA?ega vozila.

Pred odhodom vedno preverimo vse potrebne dokumente, s tehniA?no brezhibnim vozilom, z ustrezno zloA?eno prtljago

V primeru, da odhajamo v tujino, preverimo tudi morebitna dodatna potrdila, ki so potrebna in pomembne klicne A?tevilke. Pred odhodom je obvezno potrebno poskrbeti za tehniA?no brezhibnost vozila, lahko opravimo tudi preventivni pregled v mehaniA?ni delavnici. Odgovorni smo za ustrezno in varno nalaganje prtljage, tako v samem vozilu, kot tudi pri uporabi streA?nih in drugih prtljaA?nikov za prevoz prtljage, koles itd. VeA?je in teA?je predmete vedno namestimo na dno, za zadnjo klopjo, tako da se ne morejo premikati, manjA?e in laA?je kose pa nato razporedimo na vrh. StreA?nih prtljaA?nikov ne smemo obremeniti nad predpisano teA?o, saj lahko tako zmanjA?amo stabilnost vozila. Preveriti moramo tudi ustreznost tlaka v pnevmatikah (v povpreA?ju jih dodatno napolnimo za okrog 0,2 bara), saj bo avto dodatno obteA?en. A?e uporabljamo prikolico, preverimo tudi brezhibnost slednje, A?e posebej delovanje zadnjih luA?i, ter stanje pnevmatik. cheap sinequanone Ne pozabimo tudi, da so omejitve hitrosti za vozila s prikolico niA?je (na AC 100 km/h, na drugih cestah 80 ali 70 km/h).

http://ilcindia.org/2018/03/19/cheap-precose-diabetes/ Na pot se odpravimo spoA?iti

cheap eldepryl Na pot se odpravimo vedno spoA?iti in ne pod A?asovnim pritiskom. Pri daljA?ih monotonih voA?njah v vroA?ini se zaradi utrujenosti naA?e reakcije upoA?asnijo, zmanjA?a se tudi naA?a pozornost. Zato je pomembno, da imamo pri sebi dovolj brezalkoholne pijaA?e ter da si med voA?njo vzamemo tudi odmor. Pri voA?nji upoA?tevamo hitrostne omejitve. Neprilagojena hitrost je namreA? tudi v A?asu dopustov eden glavnih dejavnikov tveganja za prometne nesreA?e. Ker je poleti gostota prometa poveA?ana, je toliko bolj pomembno, da upoA?tevamo ustrezno varnostno razdaljo do vozila pred seboj.

Pred odhodom preverite stanje na cestah

Pred odhodom je priporoA?ljivo preveriti stanje na cestah. Za boljA?o zbranost med voA?njo poskrbimo tudi s primernim hlajenjem v vozilu, na pot se odpravimo v A?asu manjA?e vroA?ine in manjA?e gostote prometa, saj bomo tako manj nestrpni, bolj pozorni in tudi bolj varni.

http://mosthauntedplacesblog.com/asia/cheapest-zanaflex-online/ 0,0 alkohola v krvi

V A?asu dopustov je veA?ja verjetnost, da smo popili veA?jo koliA?ino alkohola. Nikar ne tvegajte in ne sedite takA?ni za volan. Alkohol in ostale droge so vzrok za najhujA?e posledice prometnih nesreA?. Poskrbite za varen prihod na vaA? cilj ter ne ogroA?ajte ostalih udeleA?encev v prometu.

PriveA?ite se

Nikar ne pozabite na uporabo varnostnih pasov a�� ne glede na to ali ste voznik ali zgolj sopotnik. Poskrbite tudi za varnost najmlajA?ih z vestno uporabo otroA?kih varnostnih sedeA?ev.

Motoristi na cesti

Motoristi in kolesarji poskrbite za svojo vidnost in prepoznavnost in uporabljajte luA?i, odsevne jopiA?e ter seveda drugo zaA?A?itno opremo. Motoristi, ne pozabite na uporabo zaA?A?itne A?elade. Slednjo priporoA?amo tudi vsem kolesarjem. PeA?ci pa lahko za svojo varnost dodatno poskrbite z uporabo odsevnikov.

Javna agencija RS za varnost prometa
www.avp-rs.si

PUSTITE KOMENTAR