Ob novem šolskem letu spregovoril nekaj besed župan Velenja

0
46

Šolsko leto 2016/17 trka na vrata. Počitnice se počasi iztekajo in kmalu tudi šolske klopi ne bodo več samevale, saj je le še nekaj dni do začetka novega šolskega leta. Za ta namen so se danes, 29. avgusta ob 11. uri v Vili Bianci zbrali ravnatelji velenjskih osnovnih šol, Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, vrtca, glasbene šole, direktorica Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje, direktor Šolskega centra Velenje in predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Prisotna sta bila tudi župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Drago Martinšek. Namen konference je bila seznanitev s podatki o vpisu, opravljenih in načrtovanih investicijah ter o novostih v prihajajočem šolskem letu.

Kot je dejal župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, je zadovoljen s kvaliteto izobraževanja v Mestni občini Velenje in predvsem s sodelovanjem vseh izobraževalnih institucij z Mestno občino. Dejal je še, da so šole namenile več finančnih sredstev za razne investicije in vzdrževalna dela kot pa Mestna občina.

Ob šolskem letu 2016/17
Ob šolskem letu 2016/17

Vrtec Velenje

Vrtec Velenje velja za enega največjih slovenskih vrtcev. V šolskem letu 2015/16 je vrtec obiskovalo 1420 otrok, letos pa je vpisanih malčkov 1394. Vsi otroci staršev, ki so svoje malčke želeli vpisati v Vrtec Velenje za šolsko leto 2016/17, so dobili svoje mesto v vrtcu. Ostaja še nekaj prostih mest in tako lahko starši, ki še tega niste storili, vključite v vrtec otroke vseh starosti.

V Vrtcu Velenje se trudijo, da se otroci uspešno vključijo v družbo. Otroke spodbujajo, da so aktivni, ustvarjalni in samostojni udeleženci procesa učenja skozi igro, raziskovanje, preizkušanje

in izbire med različnimi dejavnostmi in s tem pridobivajo izkušnje, znanja ter spretnosti. Prav tako je posebna skrb namenjena izobraževanju zaposlenih, s čimer se nenehno strokovno izpopolnjujejo ter hkrati dvigujejo doseženo raven kakovosti dela v vrtcu.

Mestna občina Velenje bo za tekoče in investicijsko vzdrževanje Vrtca Velenje ter za vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih namenila v letu 2016 predvidoma 274.000 EUR, za otroško varstvo pa bo predvidoma namenila sredstva za razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev v višini 4.436.505 €. Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za otroško varstvo v MO Velenje iz proračuna MO Velenje v letu 2016 zagotavljamo predvidena sredstva v višini 4.736.883 €.

Osnovne šole

Letos bo prvič osnovnošolske klopi zasedlo 324 prvošolcev, nekoliko manj kot v preteklem šolskem letu, ko jih je bilo 366. Vseh osnovnošolcev bo v letošnjem šolskem letu 2.880 (lani jih je bilo 2.823).

Za vse osnovne šole v Mestni občini Velenje je za investicijsko in redno vzdrževanje v proračunu Mestne občine Velenje za to leto zagotovljenih 215.000 €. Osnovne šole so iz lastnih sredstev zagotovile 252.600 €. Skupaj s sredstvi osnovnih šol, bo v objekte tako namenjenih 467.600 €.

Za šolske prevoze je v letošnjem letu iz proračuna Mestne občine Velenje namenjeno 590.000 €.

Za dodatne dejavnosti v osnovnih šolah je v tem letu iz proračuna Mestne občine Velenje namenjenih 168.150 €.

Za tekoče materialne stroške osnovnih šol v Mestni občini Velenje iz proračuna namenjajo v tem letu 328.700 €.

Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za osnovno šolstvo v MO Velenje iz proračuna MO Velenje v letu 2016 zagotavljajo predvidena sredstva v višini 1.458.150 €.

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje

Do srede, 24. avgusta, so na glasbeni šoli zabeležili 920 vpisov učencev. Osnovna dejavnost glasbene šole je glasbeno izobraževanje in vključevanje učencev v orkestre, zbore in komorne skupine. Tudi v prihodnje bodo organizirali mednarodne in mojstrske seminarje in sodelovali pri organizaciji glasbenih abonmajev.

Mestna občina Velenje bo za dodatni program v glasbeni šoli namenila19.394 €, za tekoče materialne stroške pa 61.845 €. Skupaj z ostalimi sredstvi, namenjenimi za glasbeno šolstvo v Mestni občini Velenje, bodo v letu 2016 zagotovili predvidena sredstva v višini 179.009 €.

Šolski center Velenje

Na Šolskem centru Velenje v šolskem in študijskem letu 2016/17 pričakujejo približno 1800 dijakov in 400 študentov. Od tega je 442 novincev, dijakov, ki bodo nadaljevali izobraževanje po triletni poklicni šoli pa bo 83. Podobno kot v iztekajočem šolskem letu, bo tudi v naslednjem 98 oddelkov in skupin.

Tudi v prihodnje si prizadevajo, da bodo poskrbeli za vrhunsko opremo in učitelje, prijazno in učinkovito okolje za delo, ugodne prevoze, dijakom kolesarjem prijazno šolo in tudi za aktivno sodelovanje pri ponovnem uvajanju vajeništva v Sloveniji.

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

V Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje so zadovoljni z rezultati preteklega šolskega leta. Preko 4000 občanov Mestne občine Velenje in širše okolice je bilo vključenih v 250 različnih projektov in izobraževanj. Ugotavljajo predvsem, da se ljudje lažje odločajo za krajše izobraževalne programe, ki jim omogočajo hitrejšo pridobitev konkurenčnih prednosti na trgu. Prav tako opažajo povečan obisk na brezplačnih izobraževanjih, na voljo jih je preko 160.

Na Ljudski univerzi Velenje bodo tudi v novem šolskem letu ohranjali vse pomembne brezplačne dejavnosti: središče za samostojno učenje Velenje, Center za samostojno učenje Nazarje in Center za samostojno učenje Šoštanj, učno pomoč za vpisane v javno veljavne programe ter Svetovalno središče Velenje.

Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za andragoško izobraževanje v Mestni občini Velenje iz proračuna v letu 2016 zagotavljajo predvidena sredstva v višini 31.410 €.

Tudi letos poudarek na varnosti otrok na šolskih poteh

Pričetek šolskega leta tudi letos zaznamuje poostrena varnost šolarjev na cestah. Za učinkovit sistem zagotavljanja večje varnosti na šolskih poteh se vse leto izvajajo številne preventivno vzgojne aktivnosti za vse generacije. Pričetek novega šolskega leta tako tudi letos zaznamujejo še posebne dodatne aktivnosti in ukrepi.

Poseben poudarek je na:

– pregledu varnosti šolskih poti ter njihovo urejanje in osveževanje prometne signalizacije,

– oceni stanja šolskih poti, ki jih načrtujejo šole,

– osveževanju načrtov šolskih poti,

– poseben poudarek je na koordinaciji in sodelovanju s policijo, Medobčinskim redarstvom in dodatno pomočjo ZŠAM-a, katerega načrt dodatnega varovanja otrok izdela policija, na bolj izpostavljenih mestih v okolici šol in šolskih poteh,

– pregled in nadzor nad organiziranem šolskim prevozom (ustreznost vozil, trase, postajališč),

– vključitev prometne vzgoje in aktivnosti v letne delovne načrte vzgojno izobraževalnih ustanov (vrtci, šole, srednje šole).

DELI
Prejšnji članekHello world!
Naslednji članekDnevni pregled 30. avgust 2016

PUSTITE KOMENTAR