Obnova lokalne ceste Vransko-Tešova

0
3

Občina Vransko je obnovo lokalne ceste št. 490124 Ropasija-Vransko, na dotrajanem cestnem odseku Vransko-Tešova, izvedla v treh fazah.

V letu 2014 smo obnovili prvih 330 m ceste, od odcepa za Prapreče do graščine Podgrad. V letu 2015 je bilo obnovljenih nadaljnjih 676 m od graščine Podgrad do začetka naselja Tešova. V letošnjem letu pa je bila izvedena obnova v dolžini 1582 m, od začetka naselja Tešova do Lovskega doma na Tešovi. V skladu s sklepom občinskega sveta so bili izvedeni in delno sofinancirani tudi hišni priključki na Tešovi ter preplastitev javne poti Grabnar-Tešova v dolžini približno 180 m.

V okviru obnove so bili na celotnem odseku izvedeni zgornji ustroj ceste, odvodnjavanje meteornih voda in preplastitev v debelini 6+3 cm, na nevarnih delih pa je bila nameščena tudi jeklena varnostna ograja.

V treh fazah je bilo tako skupno obnovljenih približno 2700 m ceste, za kar je bilo porabljenih cca 587.000 evrov proračunskih sredstev.

Prepotrebna obnova je bistveno povečala varnost udeležencev v prometu na tem cestnem odseku. Podobno dotrajanih cestnih odsekov je v občini Vransko še kar nekaj, vendar zelo omejena investicijska sredstva, s katerimi razpolagamo, žal ne omogočajo želene in potrebne dinamike obnove.

PUSTITE KOMENTAR