Obnova lokalne ceste Vransko-TeA?ova

0
155

ObA?ina Vransko je obnovo lokalne ceste A?t. 490124 Ropasija-Vransko, na dotrajanem cestnem odseku Vransko-TeA?ova, izvedla v treh fazah.

V letu 2014 smo obnovili prvih 330 m ceste, od odcepa za PrapreA?e do graA?A?ine Podgrad. V letu 2015 je bilo obnovljenih nadaljnjih 676 m od graA?A?ine Podgrad do zaA?etka naselja TeA?ova. V letoA?njem letu pa je bila izvedena obnova v dolA?ini 1582 m, od zaA?etka naselja TeA?ova do Lovskega doma na TeA?ovi. V skladu s sklepom obA?inskega sveta so bili izvedeni in delno sofinancirani tudi hiA?ni prikljuA?ki na TeA?ovi ter preplastitev javne poti Grabnar-TeA?ova v dolA?ini pribliA?no 180 m.

V okviru obnove so bili na celotnem odseku izvedeni zgornji ustroj ceste, odvodnjavanje meteornih voda in preplastitev v debelini 6+3 cm, na nevarnih delih pa je bila nameA?A?ena tudi jeklena varnostna ograja.

V treh fazah je bilo tako skupno obnovljenih pribliA?no 2700 m ceste, za kar je bilo porabljenih cca 587.000 evrov proraA?unskih sredstev.

Prepotrebna obnova je bistveno poveA?ala varnost udeleA?encev v prometu na tem cestnem odseku. Podobno dotrajanih cestnih odsekov je v obA?ini Vransko A?e kar nekaj, vendar zelo omejena investicijska sredstva, s katerimi razpolagamo, A?al ne omogoA?ajo A?elene in potrebne dinamike obnove. Buy protonix cost at walgreens cheap tadalis

PUSTITE KOMENTAR