Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

0
64

GORENJE, d.d., Velenje

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., že vsa leta spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil in v skladu s priporočili kodeksa o upravljanju javnih delniških družb objavlja, da so z današnjim dnem pooblaščenci za zbiranje pooblastil:

  1. Franc BOBINAC, predsednik uprave
  2. Branko APAT, član uprave
  3. Peter GROZNIK, član uprave
  4. Peter KUKOVICA, član uprave
  5. Drago BAHUN, član uprave – delavski direktor
  6. Peter KOBAL, predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
  7. Vinko JELIČIĆ, predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
  8. Kristjan VERBIČ, predsednik VZMD – Vseslovenskega združenja malih delničarjev
  9. Rajko STANKOVIĆ, predsednik Društva MDS (Društvo Mali delničarji Slovenije)

začeli z zbiranjem pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev na 23. skupščini delničarjev Gorenje, d.d., ki je sklicana zapetek, 8.7.2016.

S tem želijo pooblaščenci spodbuditi delničarje k uresničevanju njihovih pravic pri odločanju na skupščini delničarjev, obenem pa je zbiranje pooblastil pomemben instrument za neposredno seznanjanje delničarjev s predlaganimi sklepi skupščine.

Dopis, ki ga bo prejel posamezni delničar, navodila za izpolnjevanje pooblastila ter pooblastilo s seznamom pooblaščencev, so v pripeti datoteki. Vsak delničar, bo s pooblastilom prejel tudi povratno ovojnico z že natisnjenim naslovom.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 22.06.2016

PUSTITE KOMENTAR