Organizirano zbiranje pooblastil za uresniA?evanje glasovalnih pravic delniA?arjev

0
814

GORENJE, d.d., Velenje

http://voucherbox.xyz/anafranil-cost/

Na podlagi doloA?il Kodeksa VarA?avske borze (Warsaw StockA� Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.A�d., Ljubljana in veljavne zakonodaje druA?ba Gorenje, d.A�d., Velenje objavlja naslednje sporoA?ilo:

DruA?ba Gorenje, d.d., A?e vsa leta spodbuja delniA?arje k aktivnemu izvrA?evanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil in v skladu s priporoA?ili kodeksa o upravljanju javnih delniA?kih druA?b objavlja, da so z danaA?njim dnem pooblaA?A?enci za zbiranje pooblastil:

  1. Franc BOBINAC, predsednik uprave
  2. Branko APAT, A?lan uprave
  3. Peter GROZNIK, A?lan uprave
  4. zestoretic online dating

  5. Peter KUKOVICA, A?lan uprave
  6. Drago BAHUN, A?lan uprave – delavski direktor
  7. Peter KOBAL, predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
  8. Vinko JELIA?IA�, predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
  9. Kristjan VERBIA?, predsednik VZMD – Vseslovenskega zdruA?enja malih delniA?arjev
  10. Rajko STANKOVIA�, predsednik DruA?tva MDS (DruA?tvo Mali delniA?arji Slovenije)

zaA?eli z zbiranjem pooblastil za uresniA?evanje glasovalnih pravic delniA?arjev na 23. skupA?A?ini delniA?arjev Gorenje, d.d., ki je sklicana zapetek, 8.7.2016.

coreg and dental treatment

S tem A?elijo pooblaA?A?enci spodbuditi delniA?arje k uresniA?evanju njihovih pravic pri odloA?anju na skupA?A?ini delniA?arjev, obenem pa je zbiranje pooblastil pomemben instrument za neposredno seznanjanje delniA?arjev s predlaganimi sklepi skupA?A?ine.

Dopis, ki ga bo prejel posamezni delniA?ar, navodila za izpolnjevanje pooblastila ter pooblastilo s seznamom pooblaA?A?encev, so v pripeti datoteki. Vsak delniA?ar, bo s pooblastilom prejel tudi povratno ovojnico z A?e natisnjenim naslovom.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani druA?be Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava druA?be Gorenje, d.d.
Datum: 22.06.2016

http://simplybars.co.uk/?p=1366

PUSTITE KOMENTAR