Pestro dogajanje v Muzeju Velenje

0
463

Velenje, 9. junij 2016 a�� V Muzeju Velenje pripravljajo v prihodnjih dneh vrsto dogodkov in prireditev, ki so jih namenili razliA?nim skupinam obiskovalcev. V petek, 10. junija, bo v Muzeju usnjarstva na Slovenskem potopisno predavanje, v soboto, 11. junija, bodo na svoj raA?un priA?li ljubitelji zborovskega petja, nedeljsko dopoldne pa bo namenjeno izletu mladih muzealcev. V prihodnjem tednu bodo dogajanje z odprtjem razstave druA?inskih fotografij druA?ine Herberstein in s predavanjem Prepovedane knjige stopnjevali vse do sobotne Poletne muzejske noA?i in nedeljskega SrednjeveA?kega dne na Velenjskem gradu.

Junijski dnevi so v Muzeju Velenje izjemno A?ivahni. A?ez dan so razstavni prostori napolnjeni s skupinami obiskovalcev, ki z zanimanjem spoznavajo muzejske in galerijske zbirke, ob popoldnevih in veA?erih pa se v prostorih muzejskih enot odvija vrsta razliA?nih dogodkov in prireditev.

V petek, 10. junija, velenjski muzealci ob 19. uri vabijo v Muzej usnjarstva na Slovenskem v A�oA?tanj na potopisno predavanje Indija. Predaval bo Darjan Hudournik, ki je v dveh mesecih prepotoval velik del Indije, drA?ave ogromnih razseA?nosti, ki jo opredeljujejo geografska, kulturna, verska, socialna in A?e kakA?na raznolikost. Na svojem potovanju po tej daljni in za marsikoga A?e vedno skrivnostni deA?eli je doA?ivel veliko zanimivega in neponovljivega.

Ljubitelji zborovske glasbe so vabljeni na Velenjski grad v soboto, 11. junija, ko se bosta ob 20. uri predstavila A�aleA?ki akademski pevski zbor in MeA?ani pevski zbor Podjuna Pliberk. A�aleA?ki akademski pevski zbor, ki deluje pod vodstvom Danice PireA?nik, bo tokrat gostil MeA?ani pevski zbor Podjuna iz Pliberka, ki ga vodi Anja Kapun. GostujoA?i zbor A?e veA? kot 40 let zdruA?uje zamejske Slovence ter goji slovenske ljudske in umetne pesmi tudi izven slovenskih drA?avnih meja. Zbora, ki sta v preteklosti A?e sodelovala in koncentrirala v Pliberku, pripravljata pester program skladb slovenskih avtorjev kot sta Andrej Makor in Vasilij Mirk ter tudi tujih. Zanimiv bo tudi izbor slovenskih ljudskih pesmi iz razliA?nih pokrajin: KoroA?ke, RoA?anske in Ziljske doline. Dober izbor pesmi bo A?e nadgradil veliA?asten grajski ambient.

Mladi muzealci, za katere v Muzeju Velenje zanimive dejavnosti redno pripravljajo skozi vse A?olsko leto, bodo svoja druA?enja v tem A?olskem letu zakljuA?ili z izletom v Vitanje. V nedeljo, 12. junija, bodo obiskali KSEVT a�� kulturno srediA?A?e evropskih vesoljskih tehnologij in se seznanili s A?tevilnimi zanimivostmi, povezanimi z vesoljem.

V prihodnjem tednu bodo na Velenjskem gradu odprli razstavo order lasunaga Pogled skozi objektiv druA?ine grofov Herberstein. Odprtje razstave bo v torek, 14. junija, ob 18. uri, na ogled pa bodo postavili izjemno zanimivo fotografsko gradivo iz druA?inskih albumov plemiA?ke druA?ine Herberstein.

DruA?tvo Revivas A�kale bo v sodelovanju s A�aleA?kim muzejskim in zgodovinskim druA?tvom ter z Muzejem Velenje v sredo, 15. junija, ob 19. uri na Velenjskem gradu pripravilo predavanje dr. Luke Vidmarja z naslovom Prepovedane knjige.

Dr. Luka Vidmar, znanstveni sodelavec InA?tituta za slovensko literaturo in literarne vede pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), bo predstavil izsledke raziskav o cenzuri, katere namen je bil zaA?A?ititi vero in moralo ljudi s prepovedjo prodajanja, branja, posedovanja in razA?irjanja spornih knjig.

V soboto, 18. junija, se bodo v Muzeju Velenje pridruA?ili vseslovenskemu projektu Poletna muzejska noA?, ko muzeji in galerije po Sloveniji v veA?ernih urah brezplaA?no odprejo svoja vrata in povabijo obiskovalce k A?tevilnim prireditvam.

Na Velenjskem gradu bodo ta dan ob 18. uri pripravili predstavitev knjige Afrika 1931 a�� Foitovi in Baumovi fotografski zapisi na steklu. Muzej Velenje namreA? hrani izjemno pomembno zapuA?A?ino A?eA?kega kiparja in popotnika FrantiA?ka Foita, ki jo predstavljajo s stalno razstavo na Velenjskem gradu, s knjigo pa bodo javnosti pribliA?ali A?e en del tega zanimivega gradiva, predvsem diapozitive na steklu, s pomoA?jo katerih so v Muzeju Velenje pripravili tudi razstavo Afrika 1931, s katero trenutno gostujejo v Muzeju novejA?e zgodovine Celje.

Ob 21. uri pripravljajo na Velenjskem gradu klepet z udeleA? http://www.sunwinecritic.com/uncategorized/xeloda-how-much-does-it-cost/ enci osamosvojitvenih procesov in projekcijo filmov o osamosvojitvi Slovenije, saj v letoA?njem juniju praznujemo 25. obletnico osamosvojitve Slovenije.

Na Poletno muzejsko noA? si bo mogoA?e ogledati zbirke na Velenjskem gradu vse do polnoA?i. Od 18. ure dalje je ogled muzeja in vstop na vse dogodke brezplaA?en.

Sobotni veA?er bo nekaj posebnega tudi na KavA?nikovi domaA?iji v Zavodnjah nad A�oA?tanjem.A� Muzej Velenje v sodelovanju z Univerzo za tretje A?ivljenjsko obdobje Velenje pripravlja ob 20. uri Kresni veA?er na KavA?nikovi domaA?iji, etnoloA?ko prireditev, s katero bodo ob stari KavA?nikovi dimnici obujali obiA?aje kresne noA?i.

V Muzeju usnjarstva na Slovenskem pa si bo na Poletno muzejsko noA? mogoA?e ob 20. uri ogledati projekcijo filma Amerikanski Slovenc http://healthworld.co.in/when-does-risperdal-consta-go-generic/ . Obiskovalci si bodo ta dan muzejske zbirke, ki prikazujejo zgodovino usnjarstva in vpliv usnjarstva na A?ivljenje v A�oA?tanju, lahko brezplaA?no ogledali medA� 18. in 22. uro.

Prihodnji teden bodo na Velenjskem gradu sklenili s tradicionalno prireditvijo SrednjeveA?ki dan na Velenjskem gradu. V nedeljo, 19. junija, se bodo obiskovalci gradu lahko preselili v srednji vek, v A?as vitezov in grajskih gospodiA?en, spoznali grajsko gospodo, pokuA?ali srednjeveA?ke dobrote, gotovo pa bodo lahko priA?a tudi kakA?nemu viteA?kemu dvoboju. Prireditev bo potekala ves dan, razen, A?e bo deA?evalo. V tem primeru prireditve ne bo.

Vir: Tanja Verboten
kustosinja pedagoginja kamagra oral jelly for sale in south africa

PUSTITE KOMENTAR