PoA?itniA?ke aktivnosti v Muzeju Velenje

0
292

Velenje, 6. julij 2016 a�� V vroA?ih poletnih mesecih debeli grajski zidovi kar vabijo k obisku muzejskih zbirk na Velenjskem gradu, k branju v muzejski A?italnici na prijetno hladnem grajskem balkonu, k preA?ivljanju poA?itniA?kega dopoldneva v nekoliko drugaA?nem okolju ali pa celo k spanju v gradu.

Prvega julija sta pod okriljem Muzeja Velenje ponovno zaA?iveli muzejski A?italnici na prostem – pod arkadami Velenjskega gradu in v zunanjem delu Muzeja usnjarstva na Slovenskem v A�oA?tanju.

Projekt, ki ga v Muzeju Velenje pripravljajo zadnja tri poletja, je navduA?ilA� marsikaterega obiskovalca. Tudi v letoA?njih poletnih mesecih bo na Velenjskem gradu ljubitelje knjig in zgodovine vabil prijeten kotiA?ek za prebiranje zanimive literature v hladu in tiA?ini stoletnih grajskih zidov, prijazen ambient za poletno sprostitev ob reki pa ponuja tudi zunanjA?A?ina A?oA?tanjske enote Muzeja Velenje, Muzeja usnjarstva na Slovenskem.

Obiskovalcem je v A?italnicah na voljo literatura z domoznansko vsebino, nekaj knjig pa je posveA?enih nekaterim letoA?njim obletnicam. V letu 2016 namreA? praznujemo 25. obletnico osamosvojitve Slovenije, 150 let RdeA?ega kriA?a na Slovenskem, pred 200 leti pa smo v Velenju dobili prvo osnovno A?olo.

V muzejski A?italnici pod arkadami so eno knjiA?no polico namenili tudi izmenjevanju knjig, saj se tudi letos pridruA?ujejo projektu KnjigobeA?nice, ki poteka po vsej Sloveniji. Projekt ljudi spodbuja k branju in medsebojnemu izmenjevanju knjig, saj ponuja mesta, na katerih bralci lahko knjige, ki jih ne potrebujejo veA?, oddajo, odnesejo pa tiste, ki jih A?elijo prebrati.

NajmlajA?e pod grajskimi arkadami priA?akuje tudi otroA?ki kotiA?ek s pobarvankami.

Obe muzejski A?italnici vabita obiskovalce vsak dan razen ponedeljka med 10. in 18. uro.

V A?etrtek, 7. julija, pripravljajo na Velenjskem gradu enodnevni poA?itniA?ki tabor za osnovnoA?olce. Dopoldansko druA?enje, ki bo potekalo med 8. in 14. uro, so si zamislili kot preplet razliA?nih aktivnosti, s katerimi bodo otroci spoznavali razliA?na obdobja naA?e preteklosti. Tokrat se bodo posvetili rimskim A?asom in obdobju srednjega veka, A?e eno poA?itniA?ko druA?enje pa pripravljajo 18. avgusta, ko bosta glavni tematiki prazgodovinski ostanki mastodontov in Foitova Afrika.

Cena tabora je 5,5 evra na otroka, v ceno pa so vkljuA?ene animacija, delavnice in malica. Obvezna je predhodna prijava na telefonsko A?tevilko 03 898 26 30 ali na elektronski naslov info@muzej-velenje.si .

Vir:Muzeju Velenje
www.muzej-velenje.si aleve over the counter uk pills online buy pills

PUSTITE KOMENTAR