Podpis pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne sluA?be za leto 2017

0
1124

Podpis pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne sluA?be za letoA�2017

 

V torek 20.12.2016 so obA?ina Vransko, Gasilska zveza A?alec inprostovoljna gasilska druA?tva v obA?ini Vransko podpisala pogodbo oopravljanju lokalne gasilske sluA?be za leto 2017. V pogodbi soopredeljene vse obveznosti in dolA?nosti pogodbenikov v povezavi zvsebino obsegom, naA?inom opravljanja in financiranje javne gasilskesluA?be.

S to pogodbo obA?ina Vransko za izvajanje javne gasilske sluA?be v letu2017 zagotavlja 53.368,64a�� od tega 20.000a�� za redno dejavnostdruA?tev in 33.368,64a�� kot investicijski transfer za odplaA?ilo kredita zanakup gasilskega vozila GVC 16/25. A?upan g. Franc SuA?nik se jeprisotnim gasilcem in predstavniku Gasilske zveze A?alec zahvalil zaopravljeno delo, poveljnik GPO Vransko g. Vlado ReberA?ek, pa jepovzel dejavnost v letu 2016 in se prav tako vsem zahvalil za uspeA?no

izvedenih 17 intervencij.

ObA?inska uprava obA?ine Vransko buy pills http://mev-hongkong.com/order-benemid-side/ purchase risperdal and autism where to buy confido 2017/10/31/iphone-tracker-monitor-messages-iphone-monitor-snapchat/>http://finquesgalindo.es/2017/10/31/iphone-tracker-monitor-messages-iphone-monitor-snapchat/

PUSTITE KOMENTAR