Poletna muzejska noA? 2016 na Vranskem pod Unescovim pokroviteljstvom

0
67

http://restaurantsuppliesphoenixarizona.com/restaurant-supplies/order-promethazine-with-codeine-online/ cheap pills svamz & unesco

18.6.2016 od 18.00 do 21.00

Slovenska veteranska avto moto zveza (skrajA?ano SVAMZ, www.svamz.com) je organiziranaA� z namenom ohranjanja tehniA?ke dediA?A?ine na podroA?ju starodobnih cestnih vozil in zdruA?evanja interesov lastnikov in ljubiteljev starodobnih cestnih vozil pri njihovem pridobivanju, restavriranju, vzdrA?evanju in uporabi v rednem cestnem prometu.

Ustanovljena je bila A�A?e leta 1997 prav v prostorih Muzeja motociklov na Vranskem, zato se je letos v sodelovanju z ObA?ino Vransko in lokalnimi muzeji odloA?ila, da organizira Poletno muzejsko noA? v kraju ustanovitve in sedeA?a.

Poletna muzejska noA? je sicer najveA?ja promocijska akcija slovenskih muzejev in galerij, pridruA?ujejo se ji tudi A?tevilni drugi zavodi in ustanove, ki izvajajo programe iz podroA?ja kulturne dediA?A?ine, umetnosti, kulture, zgodovine. Povezovalni projekt, prilagojen na urbano obmoA?je, je bil A?e od zaA?etka zasnovan tako, da predstavlja ustanove in njihove vsebine kot prostore sproA?A?enegaA�preA?ivljanja prostega A?asa. Ideja se je porodila iz poznavanja podobnih dogodkov v tujini in iz A?elje na privlaA?en naA?in predstaviti razstaviA?A?a javnosti in jih pribliA?ati ljudem.

Zveza SVAMZ A?e veA? let sodeluje v sklopu Poletnih muzejskih noA?i. ZaA?ela je v sodelovanju s celjskimi muzeji, letos pa se je odloA?ila, da prireditev predstavi kraju svojega sedeA?a. SVAMZ se je tako povezala z Muzejem motociklov, Schwentnerjevo hiA?o in gasilskim muzejem, ki bodo skupaj odprli svoja vrata obiskovalcem brezplaA?no med 18.00 in 21.00 uro.A� Ob 21.00 se bo na dvoriA?A?u Muzeja motociklov zavrtel film o potovanju s TOMOSi v Afriko in film o konkurzu Villa d` Este, na katerem je letos motocikel iz zbirke Muzeja motociklov prejel odliA?no drugo mesto v kategoriji A�Private racerA�.

IstoA?asno s Poletno muzejsko noA?jo poteka tudi prireditev A�mednarodne organizacije FIVA (http://fiva.org/newsite/) , t.j. a�?FIVA International Motorcycle Weeka�? pod okriljem Mednarodne komisije za motocikle pri FIVA. Prireditev je organizirana A?e A?etrto leto zapovrstjo in letos se je bo udeleA?ilo 11 drA?av iz Evrope. V drugem tednu junija nacionalni klubi v posameznih drA?avah organizirajo sreA?anje ali razstavo starodobnih motociklov, ki jih komisija po izboru umesti v koledar prireditev. Namen te svetovne prireditve je promocija ohranjanja tovrstnih vozil in ozaveA?A?anje A?irA?e javnosti o pomembnosti ohranjanja starodobnih vozil v prometu in cestah. Motorno vozilo, pa naj bo to motocikel ali avtomobil,A� je spremenilo zgodovino: zaA?etek uporabe le tega pomeni ne samo hitrejA?e premikanje in prevaA?anje ljudi ter tovora, ampak tudi nagel razvoj novih panog industrije, nova delovna mesta ter razvoj cestne infrastrukture. Vsako starodobno vozilo vsebuje posamezne ali kombinirane zgodovinske, stilistiA?ne, ikonografske, tehnoloA?ke, estetske podatke in sporoA?ila. Prav zaradi njihovega doprinosa h znanstveni in sploA?no A?loveA?ki vrednosti jih lahko zato utemeljujemo kot del tehniA?ke dediA?A?ine.

FIVA praznuje letos tudi A�50. obletnico delovanja. Zato je leto 2016 FIVA proglasila za svetovno leto tehniA?ke dediA?A?ine a�� World Motoring Heritage Year (WMHY) a�� in nekatere prireditve, ki so A?le skozi poseben izbor, so pridobile zaradi pomembnosti in odmevnosti tudi pokroviteljstvo UNESCA. SVAMZ je s priglasitvijo prireditev Poletna muzejska noA? 2016 in FIVA Motorcycle Week 2016 v skupen koledar dogodkov FIVA bila potrjena kot ena od prireditev pod pokroviteljstvom UNESCA. UNESCO je namreA? podprl FIVA pri prizadevanjih ohranjanja in promocije tovrstne tehniA?ke dediA?A?ine.

Vir: Mateja Godler
ObA?ina Vransko
www.vransko.si bactroban ointment price in the philippines fincar online

PUSTITE KOMENTAR