POLICIJSKA UPRAVA CELJE 14. december 2016

0
364

order penegra 100 Pregled dogodkov 14. decembera 2016

V dopoldanskih urah smo bili obveA?A?eni o kaznivem dejanju lahke telesne poA?kodbe. Na Brodarjevi

ulici v Celju je 49-letna stanovalka s kovinsko cevjo od elektriA?nega sesalca pretepla 46-letnostanovalko v stanovanjskem bloku. Pri tem jo je laA?je telesno poA?kodovala. Po vseh zbranih obvestilihA�jo bomo kazensko ovadili.

V popoldanskih urah smo ob Cesti v Lokrovec opravili ogled kraja vloma v vrtno uto. Neznani storilecje iz notranjosti objekta odtujil elektriA?ni generator in veA? kosov drugega orodja. Lastnik A?kodo ocenjujeA�na okoli 500 a��.

Tekom vA?erajA?njega dneva smo obravnavali na obmoA?jih Mozirja in A?alca obravnavali kaznivi dejanjiA�nasilja v druA?ini. V obeh primerih sta partnerja dalj A?asa izvajala fiziA?no in psihiA?no nasilje nadA�partnerkama. Pri fiziA?nem obraA?unavanju sta ju veA?krat tudi laA?je telesno poA?kodovala. ObemaA�osumljencema smo izrekli ukrep prepovedi pribliA?evanja oA?kodovankama in otrokom. Po vseh zbranihobvestilih bomo zoper njiju podali kazenski ovadbi na pristojno drA?avno toA?ilstvo.

Okoli ene ure ponoA?i smo bili obveA?A?eni o vlomu v prostore bezinskega servisa v Gornjem gradu.A�Neznana storilca sta vlomila skozi prednja steklena in kovinska vrata, vendar po do sedaj zbranihA�podatkih iz notranjosti nista niA?esar odtujila, sta pa povzroA?ila veA?jo A?kodo pri vlamljanju.

vir:

Peter Pungartnik Pills how much does femara cost Buy

PUSTITE KOMENTAR