Prodaja delnic druA?be RTC Krvavec, d.d.

0
498

UNIOR d.d., ZreA?e

purchase fucidin krem

http://visitheviz.hu/purchase-cystone-side/

Na podlagi doloA?il Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje druA?ba UNIOR d.d., KovaA?ka cesta 10, 3214 ZreA?eA�(v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporoA?ilo:

Unior d.d. je z druA?bo ALTA Skupina, upravljanje druA?b, d.d., A?elezna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ALTA Skupina), podpisal Pogodbo o opravljanju storitev v zvezi s finanA?nim svetovanjem pri prodaji 1.103.317 delnic izdajatelja RTC Krvavec, d.d., ki predstavljajo 98,56 odstotka vseh delnic druA?be RTC Krvavec, d.d. (v nadaljevanju: Paket delnic).

Prodajni postopek Paketa delnic bo potekal na naA?in dvostopenjskega mednarodnega konkurenA?nega postopka.

Investicijski teaser bo ALTA Skupina predvidoma v naslednjem tednu poslala potencialnim domaA?im in tujim interesentom. Zainteresiranim vlagateljem bo v prodajnem postopku na voljo tudi informacijski memorandum, pod pogojem predhodne sklenitve ustreznega sporazuma o varovanju zaupnih podatkov (NDA).

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani druA?be UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

http://lablanchesemaine.com/cheap-sumycin-over-the-counter/

UNIOR d.d.
Uprava druA?be
Datum: 10.06.2016

buy lukol tablet

Vir: SEONET
seonet.ljse.si

PUSTITE KOMENTAR