Prva javna razprava za Celostno prometno strategijo Mestne občine Celje

0
24

Prva javna razprava z občani Mestne občine Celje in drugo zainteresirano javnostjo v sklopu izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine Celje

Celje, 28. junij 2016 – Mestna občina Celje je konec maja 2016 pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije (CPS). Gre za strateški dokument s katerim se promet v občini obravnava celovito, trajnostno, s poudarkom na uvedbi ukrepov za izboljšanje pogojev za pešačenje, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa.

V sklopu izdelave Celostne prometne strategije je v vseh fazah predvideno tudi vključevanje javnosti, zato Mestna občina Celje, skupaj z izbranim izdelovalcem, podjetjem Savaprojekt d.d. Krško, vabi na prvo javno razpravo, ki bo v torek, 5.7.2016, ob 17. uri v Likovnem salonu Celje.

Celostna prometna strategija Mestne občine Celje bo zajemala strategijo razvoja prometa v prihodnosti, za vsa področja: javni potniški promet, morebitna uvedba park/ride sistema, povečanje uporabe kolesarskega in peš prometa, učinkovitejša raba obstoječih prometnic in poti, optimizacija obstoječih parkirišč, ipd..

Cilji strategije so predvsem:

  • izboljšanje učinkovitosti trajnostnih oblik mobilnost,
  • zmanjševanje onesnaževanja okolja z emisijami toplogrednih plinov in hrupom,
  • zmanjševanje porabe energije,
  • ter posledično zagotavljanje višje kakovosti bivanja v mestu.

Na prvi javni razpravi, ki bo potekala v torek, 5.7., ob 17. uri, v Likovnem salonu Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, želimo od občanov in druge zainteresirane javnosti dobiti pomembne informacije glede problematike ter izzivov in priložnosti na področju trajnostne mobilnosti v Mestni občini Celje ter hkrati seznaniti javnost  z namenom in  potekom priprave Celostne prometne strategije Mestne občine Celje.

Za izdelavo Celostne prometne strategije je Mestna občina Celje v mesecu marcu 2016 z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju. Višina sofinanciranja znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov projekta.

Kontaktne osebe na Mestni občini Celje:
Gregor Globočnik, Služba za odnose z javnostmi in promocijo
gregor.globocnik@celje.si

Vodja projekta:
Miran Gaberšek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
miran.gabersek@celje.si

Vir: Gregor Globočnik
svetovalec II
www.celje.si

PUSTITE KOMENTAR