Prva javna razprava za Celostno prometno strategijo Mestne obA?ine Celje

0
409

Prva javna razprava z obA?ani Mestne obA?ine Celje in drugo zainteresirano javnostjo v sklopu izdelave Celostne prometne strategije Mestne obA?ine Celje

Celje, 28. junij 2016 – Mestna obA?ina Celje je konec maja 2016 pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije (CPS). Gre za strateA?ki dokument s katerim se promet v obA?ini obravnava celovito, trajnostno, s poudarkom na uvedbi ukrepov za izboljA?anje pogojev za peA?aA?enje, kolesarjenje in uporabo javnega potniA?kega prometa.

V sklopu izdelave Celostne prometne strategije je v vseh fazah predvideno tudi vkljuA?evanje javnosti, zato Mestna obA?ina Celje, skupaj z izbranim izdelovalcem, podjetjem Savaprojekt d.d. KrA?ko, vabi na prvo javno razpravo, ki bo v torek, 5.7.2016, ob 17. uri v Likovnem salonu Celje.

Celostna prometna strategija Mestne obA?ine Celje bo zajemala strategijo razvoja prometa v prihodnosti, za vsa podroA?ja: javni potniA?ki promet, morebitna uvedba park/ride sistema, poveA?anje uporabe kolesarskega in peA? prometa, uA?inkovitejA?a raba obstojeA?ih prometnic in poti, optimizacija obstojeA?ih parkiriA?A?, ipd..

Cilji strategije so predvsem:

  • izboljA?anje uA?inkovitosti trajnostnih oblik mobilnost,
  • buy singulair online cheap

  • zmanjA?evanje onesnaA?evanja okolja z emisijami toplogrednih plinov in hrupom,
  • zmanjA?evanje porabe energije,
  • ter poslediA?no zagotavljanje viA?je kakovosti bivanja v mestu.

alesse 28 price canada
Na prvi javni razpravi, ki bo potekala v torek, 5.7., ob 17. uri, v Likovnem salonu Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, A?elimo od obA?anov in druge zainteresirane javnosti dobiti pomembne informacije glede problematike ter izzivov in priloA?nosti na podroA?ju trajnostne mobilnosti v Mestni obA?ini Celje ter hkrati seznaniti javnost A�z namenom in A�potekom priprave Celostne prometne strategije Mestne obA?ine Celje.

Za izdelavo Celostne prometne strategije je Mestna obA?ina Celje v mesecu marcu 2016 z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju. ViA?ina sofinanciranja znaA?a 85 odstotkov upraviA?enih stroA?kov projekta.

Kontaktne osebe na Mestni obA?ini Celje:
Gregor GloboA?nik, SluA?ba za odnose z javnostmi in promocijo
gregor.globocnik@celje.si

Vodja projekta:
Miran GaberA?ek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
miran.gabersek@celje.si

Vir: Gregor GloboA?nik
svetovalec II
www.celje.si http://tokokabel.co.id/cefixime-price-ph

PUSTITE KOMENTAR