RoA?nati oktober je sinonim za boj proti raku na dojkah. V mesecu oktobru potekajo razliA?ne aktivnosti, s katerimi A?tevilne organizacije, ustanove in tudi posamezniki skuA?ajo javnost osveA?A?ati o bolezni, ki prizadene veA?inoma A?enske. Okoli 1% bolnikov predstavljajo moA?ki. Simbol roA?natega oktobra je roza barva, navadno roza pentlja.

Rak na dojkah je v zahodnih drA?avah A?e vedno najpogostejA?a vrsta raka, kar velja tudi za Slovenijo. Slovenija je A?e vedno pod evropskim povpreA?jem glede preA?ivetja, zato je A?e toliko bolj pomembno, da se z osveA?A?anjem ljudi pripomore k zgodnejA?emu odkrivanju te oblike raka. Rak na dojkah je sicer visoko ozdravljiv, A?e se odkrije v zgodnji fazi. Vsaka A?enska bi morala s samopregledovanjem priA?eti po 20. letu starosti enkrat na mesec. Z rednim pregledovanjem dojk lahko A?enska sama kljuA?no pripomore pri odkrivanju raka. A?enske med 50. in 69. letom starosti so na vsaki dve leti vabljene na mamografski pregled. Mamografija sodi med presejevalne metode, ki poda natanA?no sliko tkiva dojke. Pri mladih A?enskah je tkivo dojk zaradi uA?inkov hormonov gostejA?e, zato je spremembe s pomoA?jo mamografske metode teA?je opaziti. Vendar pa A?e obstajajo novejA?e metode, ki skuA?ajo izboljA?ati pomanjkljivosti mamografije.

Tudi v Velenju niso pozabili na boj proti raku. RoA?nati oktober bo v Velenju obeleA?ilo DruA?tvo za boj proti raku Velenje v sodelovanju z Mestno obA?ino Velenje, Zdravstvenim domom Velenje, Univerzo za 3. A?ivljenjsko obdobje Velenje, InA?titutom Integra, Osnovno A?olo Gorica in A�olo za storitvene dejavnosti. Za ta namen bodo v petek, 21. oktobra 2016, pripravili prireditev RoA?nati oktober. Prireditev bo potekala na Promenadi in sicer med 10. in 12. uro, kjer bodo obiskovalci prejeli roza pentljo. Na prireditvi si boste lahko ogledali pravilen naA?in samopregledovanja dojk, izvedeli boste tudi, kako prehrana vpliva na razvoj bolezni, A?e boste A?eleli, vam bodo izmerili indeks telesne mase in krvni trak. Dijakinje A�ole za storitvene dejavnosti A�olskega bodo za to prireditev pripravile plesno predstavo. fincar cheap

PUSTITE KOMENTAR