Sistem BICY, brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles, je kot kaže v regiji čedalje bolj popularen. V Mestni občini Velenje so se zaradi velikega zanimanja za izposojo koles odločili, da bodo sistem BICY razširili. Nadgradili so ga z dvema postajama in sicer v KS Pesje (pri Gasilskem domu Pesje) ter pri trgovskem centru Velenjka. Tako bo kmalu na voljo 11 postaj, 88 priključnih mest in 51 koles.

Sistem BICY, postaja pri Velenjki
Sistem BICY, postaja pri Velenjki

Sistem BICY trenutno obsega 61 koles na 13 izposojevalnih postajah v Velenju in Šoštanju. Uporabnik si lahko kolo izposodi do 14 ur na teden. Kolesa, ki so na voljo za izposojo, proizvaja slovenski proizvajalec KRPAN. Izposojeno kolo lahko vrnete na katerikoli postaji sistema BICY. Sistem je bil razvit lokalno, s strani zunanjega izvajalca Šolski center Velenje in sicer v sklopu EU projekta BICY, v katerem je MOV nastopala kot partner.

V prvi fazi je bilo postavljenih pet postaj v mestu, in sicer na Avtobusnem postajališču Velenje (Kopališka cesta 2 a), pred občinsko zgradbo (Titov trg 1), pri Vili Bianci (Stari trg 3), pred Mladinskim hotelom (Efenkova ulica 61 a) in pred stavbo C Šolskega centra Velenje (Trg mladosti 3). Na voljo je bilo 25 koles. Zaradi velikega zanimanja smo se že v letih 2013 in 2014 odločili za razširitev. Tako smo postavili 4 nove postaje, in sicer na lokaciji pri Mestnem stadionu, v Sončnem parku, na Gorici ter na Selu. V letu 2014 se je v sistem BICY vključila tudi Občina Šoštanj z 20 kolesi na štirih postajah: Tresimirjev park, Kajuhov park, Metleče 12, Topolšica. Šoštanjski sistem koles je kompatibilen velenjskemu in omogoča storitve izposoje kolesa za uporabo v Velenju in Šoštanju. Občani si lahko izposodijo ali vrnejo kolo tako v Velenju kot Šoštanju.

Novost pri zadnjih dveh postajah BICY (Pesje, Velenjka) je posodobljen način izposoje koles, saj uporabniško kartico približaš stebričku (ne tipkovnici). Na novih dveh sistemih je tudi svetlobni signal, da tudi gluhe in naglušne osebe seznani, kdaj je sistem odklenjen oz. zaklenjen. Vse postaje za izposojo koles BICY so opremljene tudi s tablami, na katerih so navodila za uporabnike.

Sistem BICY
Sistem BICY

Kako se lahko začnete uporabljati sistem BICY? Preprosto. Zglasite se v Turistično-informacijskem centru Velenje, kjer se osebno registrirate. Za dodatne informacije in morebitno pomoč pa lahko pokličete na telefonsko številko 080 19 61. Registracija in uporaba sistema BICY je brezplačna. Ob blokadi ali izgubi uporabniške kartice pa je potrebno odšteti 6 EUR. Večja poškodba ali odtujitev kolesa pa vas bo stala 600 EUR.

V sistem BICY se je doslej vključilo že 2.757 uporabnikov. Od tega je 2.356 uporabnikov v Velenju, ter 401 uporabnikov v Šoštanju. Od začetka delovanja sistema BICY število izposoj presega številko124.000. Od tega je bilo okoli 109.000 tisoč izposoj v Velenju in okoli 15.000 izposoj v Šoštanju.

PUSTITE KOMENTAR