Sistem BICY, brezplaA?en avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles, je kot kaA?e v regiji A?edalje bolj popularen. V Mestni obA?ini Velenje so se zaradi velikega zanimanja za izposojo koles odloA?ili, da bodo sistem BICY razA?irili. Nadgradili so ga z dvema postajama in sicer v KS Pesje (pri Gasilskem domu Pesje) ter pri trgovskem centru Velenjka. Tako bo kmalu na voljo 11 postaj, 88 prikljuA?nih mest in 51 koles.

Sistem BICY, postaja pri Velenjki
Sistem BICY, postaja pri Velenjki

Sistem BICY trenutno obsega 61 koles naA�13 izposojevalnih postajah v Velenju in A�oA?tanju. Uporabnik si lahko kolo izposodi do 14 ur na teden. Kolesa, ki so na voljo za izposojo, proizvaja slovenski proizvajalec KRPAN. Izposojeno kolo lahko vrnete na katerikoli postaji sistema BICY. Sistem je bil razvit lokalno, s strani zunanjega izvajalca A�olski center Velenje in sicer v sklopu EU projekta BICY, v katerem je MOV nastopala kot partner.

V prvi fazi je bilo postavljenih pet postaj v mestu, in sicer na Avtobusnem postajaliA?A?u Velenje (KopaliA?ka cesta 2 a), pred obA?insko zgradbo (Titov trg 1), pri Vili Bianci (Stari trg 3), pred Mladinskim hotelom (Efenkova ulica 61 a) in pred stavbo C A�olskega centra Velenje (Trg mladosti 3). Na voljo je bilo 25 koles. Zaradi velikega zanimanja smo se A?e v letih 2013 in 2014 odloA?ili za razA?iritev. Tako smo postavili 4 nove postaje, in sicer na lokaciji pri Mestnem stadionu, v SonA?nem parku, na Gorici ter na Selu. V letu 2014 se je v sistem BICY vkljuA?ila tudi ObA?ina A�oA?tanj z 20 kolesi na A?tirih postajah: Tresimirjev park, Kajuhov park, MetleA?e 12, TopolA?ica. A�oA?tanjski sistem koles je kompatibilen velenjskemu in omogoA?a storitve izposoje kolesa za uporabo v Velenju in A�oA?tanju. ObA?ani si lahko izposodijo ali vrnejo kolo tako v Velenju kot A�oA?tanju.

Novost pri zadnjih dveh postajah BICY (Pesje, Velenjka) je posodobljen naA?in izposoje koles, saj uporabniA?ko kartico pribliA?aA? stebriA?ku (ne tipkovnici). Na novih dveh sistemih je tudi svetlobni signal, da tudi gluhe in nagluA?ne osebe seznani, kdaj je sistem odklenjen oz. zaklenjen. Vse postaje za izposojo koles BICY so opremljene tudi s tablami, na katerih so navodila za uporabnike.

Sistem BICY
Sistem BICY

Kako se lahko zaA?nete uporabljati sistem BICY? Preprosto. Zglasite se v TuristiA?no-informacijskem centru Velenje, kjer se osebno registrirate. Za dodatne informacije in morebitno pomoA? pa lahko pokliA?ete na telefonsko A?tevilko 080 19 61. Registracija in uporaba sistema BICY je brezplaA?na. Ob blokadi ali izgubi uporabniA?ke kartice pa je potrebno odA?teti 6 EUR. VeA?ja poA?kodba ali odtujitev kolesa pa vas bo stala 600 EUR.

V sistem BICY se je doslej vkljuA?ilo A?e 2.757 uporabnikov. Od tega je 2.356 uporabnikov v Velenju, ter 401 uporabnikov v A�oA?tanju. Od zaA?etka delovanja sistema BICY A?tevilo izposoj presega A?tevilko124.000. Od tega je bilo okoli 109.000 tisoA? izposoj v Velenju in okoli 15.000 izposoj v A�oA?tanju. buy pills

PUSTITE KOMENTAR