Sklenitev pogodbe o dograditvi avtocestnega priključka Šmarje Sap

0
1

DARS d.d., Celje

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, je danes z najugodnejšim ponudnikom, izbranim v postopku javnega naročanja, sklenila pogodbo o dograditvi priključka Šmarje Sap na dolenjski avtocesti A2, na odseku med Ljubljano in Grosupljem.

Pogodba v skupni vrednosti 3.996.607, 83 evra z DDV je bila sklenjena z novomeško družbo CGP d.d. ter Občino Grosuplje kot sofinancerko, ki bo prispevala 60.249,38 evra z DDV.

Rok za dograditev priključka je 14 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Ta bo začel z deli predvidoma do konca tega meseca, tako da bi bil priključek lahko dograjen do začetka septembra prihodnje leto. S tem bo omogočeno, da uporabniki avtocesto zapustijo prek priključka Šmarje Sap tudi iz smeri Ljubljane, kakor tudi, da nanjo za smer proti glavnemu mestu dostopajo iz smeri Šmarja Sap (Škofljice, Kočevja). Dela bodo organizirana tako, da bo obstoječi promet čim manj moten.

Predsednik uprave DARS d.d. dr. Tomaž Vidic je ob podpisu izrazil pričakovanje, da bodo dela opravljena kakovostno in v pogodbenem roku. Sicer pa gre za pomembno pridobitev s prometnega vidika za to območje.

Župan Grosuplja dr. Peter Verlič je dejal, da bo dograditev priključka prispevala k boljši pretočnosti prometa na tem območju in da se skupaj z občani veseli čimprejšnjega odprtja.

Predsednik uprave CGP d.d. Martin Gosenca je zagotovil, da bodo dela opravili po pogodbi in v roku, sicer pa gre za podjetje z območja Dolenjske, zato bodo od tam tudi glavni gradbeni resursi.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let od objave.

Komuniciranje DARS d.d.
Datum: 13.06.2016
Vir: SEONET
seonet.ljse.si

PUSTITE KOMENTAR