Sklenitev pogodbe o dograditvi avtocestnega prikljuA?ka A�marje Sap

0
352

Buy

DARS d.d., Celje

DruA?ba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, je danes z najugodnejA?im ponudnikom, izbranim v postopku javnega naroA?anja, sklenila pogodbo o dograditvi prikljuA?ka A�marje Sap na dolenjski avtocesti A2, na odseku med Ljubljano in Grosupljem.

Pogodba v skupni vrednosti 3.996.607, 83 evra z DDV je bila sklenjena z novomeA?ko druA?bo CGP d.d. ter ObA?ino Grosuplje kot sofinancerko, ki bo prispevala 60.249,38 evra z DDV.

Rok za dograditev prikljuA?ka je 14 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Ta bo zaA?el z deli predvidoma do konca tega meseca, tako da bi bil prikljuA?ek lahko dograjen do zaA?etka septembra prihodnje leto. S tem bo omogoA?eno, da uporabniki avtocesto zapustijo prek prikljuA?ka A�marje Sap tudi iz smeri Ljubljane, kakor tudi, da nanjo za smer proti glavnemu mestu dostopajo iz smeri A�marja Sap (A�kofljice, KoA?evja). Dela bodo organizirana tako, da bo obstojeA?i promet A?im manj moten.

Predsednik uprave DARS d.d. dr. TomaA? Vidic je ob podpisu izrazil priA?akovanje, da bodo dela opravljena kakovostno in v pogodbenem roku. Sicer pa gre za pomembno pridobitev s prometnega vidika za to obmoA?je.

A?upan Grosuplja dr. Peter VerliA? je dejal, da bo dograditev prikljuA?ka prispevala k boljA?i pretoA?nosti prometa na tem obmoA?ju in da se skupaj z obA?ani veseli A?imprejA?njega odprtja.

Predsednik uprave CGP d.d. Martin Gosenca je zagotovil, da bodo dela opravili po pogodbi in v roku, sicer pa gre za podjetje z obmoA?ja Dolenjske, zato bodo od tam tudi glavni gradbeni resursi.

Ta informacija boA�objavljena tudi na spletnih straneh druA?be DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna A?e vsaj pet let od objave.

shop for sale calangute
http://filidarizkita.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/levitra-for-sale-online/

Komuniciranje DARS d.d.
Datum: 13.06.2016
Vir: SEONET
seonet.ljse.si

buy gyne-lotrimin

PUSTITE KOMENTAR