V Skupini Gorenje smo letos osvojili A?tiri prestiA?ne oblikovalske nagrade Red dot za izdelke, ki jih je 41-A?lanska mednarodna strokovna A?irija prepoznala kot aktualne vrhunce oblikovanja v panogi gospodinjskih aparatov. Med nagrajeno oblikovalsko elito se Gorenje s svojimi izdelki neprekinjeno uvrA?A?a A?e dobro desetletje, hkrati pa smo bili leta 2005 prvo podjetje iz Slovenije, ki si je za oblikovanje svojih izdelkov prisluA?ilo nagrado Red dot. Doslej smo jih prejeli A?e za 35 izdelkov, kar za Skupino Gorenje pomeni potrditev odliA?nosti dizajna, inovativnosti in visoke kakovosti izdelkov naA?ih blagovnih znamk.

Mednarodna A?irija, ki je izdelke Skupine Gorenje dvanajsto leto zapored uvrstila med vrhunske oblikovalske doseA?ke v panogi gospodinjskih aparatov, je sestavljena iz neodvisnih oblikovalcev, profesorjev in specializiranih novinarjev, ki testirajo in ocenjujejo izdelke. Letos so ocenili rekordno A?tevilo, kar 5214 izdelkov iz 57 drA?av.

Skupina Gorenje je svoji bogati beri RdeA?ih pik tokrat dodala A?e A?tiri in sicer Red dot za kompaktno parno peA?ico Gorenje s TFT zaslonom z upravljanjem na dotik, za Atag Evolve kuhinjsko napo ter za Atag Matrix kompaktno multifunkcijsko in Atag parno peA?ico v grafitno A?rni barvi. Skupaj smo tako od leta 2005, ko smo kot prvo podjetje iz Slovenije posegli po tej pomembni nagradi, prejeli RdeA?e pike A?e za 35 naA?ih izdelkov, s A?imer se med proizvajalci aparatov za dom ponosno uvrA?A?amo med oblikovalsko elito ter vsako leto znova dokazujemo odliA?nost dizajna, inovativnost in visoko kakovosti izdelkov blagovnih znamk Skupine Gorenje.

Oblikovalska ekipa Gorenje
Oblikovalska ekipa Gorenje

A�Prvi Gorenjev Red dot je bil hkrati prvi slovenski. Bili smo prijetno preseneA?eni in ponosni, da je naA? drugaA?en naA?in razmiA?ljanja, kako visoko tehnologijo prevesti v uporabniku prijazno in prilagodljivo reA?itev, kot odliA?nega prepoznala tudi mednarodna strokovna javnost. Leta 2005 je bila prelomnica tako za Gorenje kot za Slovenijo. Od takrat je slovensko oblikovanje redno na seznamu prejemnikov tega prestiA?nega priznanja,A� pravi buy pills Lidija PritrA?nik, direktorica Produktnega oblikovanja.

Prva slovenska Red dota je Gorenje prejelo leta 2005 za Premium touch pralni in suA?ilni stroj. A?irija je kakovost prepoznala v inovativnem naA?inu upravljanja in razlikovalni a�� emotivni in dinamiA?ni estetiki, ki je opazno odstopala od takratne konkurence. Premium touch je bil prvi pralni stroj na svetu z enostavnim upravljanjem preko interaktivnega ekrana na dotik. Inovativna funkcija A?arovnik pranja je uporabnika vodila pri izbiri najustreznejA?ega programa za vloA?eno perilo.

A�Ponosni smo, da nam je letos znova uspelo doseA?i priznanje za izjemno oblikovalsko kakovost. Dejstvo, da nam je v minulih letih ob izjemno moA?ni konkurenci in velikem A?tevilu prijav veA?krat uspelo prepriA?ati A?irijo, potrjuje da se naA?a oblikovalska ekipa razvija v pravo smer,A� ugotavlja PritrA?nikova.

Oblikovalska ekipa Atag
Oblikovalska ekipa Atag

Vincent Hofstee, vodja oblikovanja iz Ataga, poudarja, da so letoA?nje nagrade Red dot priznanje visoke kakovosti oblikovanja in inovativnosti izdelkov tudi za to blagovno znamko, ki se je Skupini Gorenje pridruA?ila pred osmimi leti. A�Odkar od leta 2010 sodelujemo na tekmovanju za Red dot, smo prejeli 16 nagrad, kar je rezultat naA?ih prizadevanj, ambicij in mojstrstva, ki jih vtkemo v naA?e izdelke. V danaA?nji konkurenci se primerjamo z najboljA?imi v naA?i industriji, tekmovanje pa je tudi zelo dober naA?in, da ostajamo pozorni in spremljamo tudi najnovejA?e oblikovalske trende in doseA?ke po svetu.A�

Oblikovanje kot pomemben del inovativnosti

V Skupini Gorenje v inovacijskem procesu namenjamo oblikovanju veliko pozornosti a�� v njem se odraA?ata identiteta blagovne znamke ter tradicija, hkrati pa uporabljamo oblikovanje kot orodje, ki omogoA?a vkljuA?evanje konA?nega uporabnika in vpeljavo novih tehnologij. Zavedamo se, da lahko z edinstvenim, prepoznavnim in na uporabnika osredotoA?enim oblikovanjem v skupini naA?ih tekmecev izstopamo. Oblikovanje je namreA? A?e vrsto let ena od glavnih konkurenA?nih prednosti Skupine Gorenje, po kateri smo prepoznavni, prav tako pa sta inovativnost in dizajn kljuA?na elementa nove strategije razvoja Skupine do leta 2020, ki temelji na globalni rasti, razvoju premijskih in inovativnih izdelkov ter premijskih blagovnih znamk. A�Aparati z inovativnimi funkcijami in dovrA?enim dizajnom so eden izmed dejavnikov, ki poganjajo rast in dobiA?konosnost poslovanja.A�V Gorenju se tega zelo dobro zavedamo in zato poveA?ujemo vlaganja v razvoj in oblikovanje. Neprekinjen niz nagrad Red dot je potrditev strokovne javnosti, da uspeA?no uresniA?ujemo naA?o vizijo postati najboljA?i v panogi na svetu v inovacijah, ki temeljijo na dizajnu,A� je povedal rogaine auto delivery predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac.

Vir: Gorenje Group
www.gorenje.com

PUSTITE KOMENTAR