Slovesnost Mestne obA?ine Celje ob dnevu drA?avnosti

0
363

Celje, 23. junij 2016 a�� vA?erajA?njo slovesnost ob dnevu drA?avnosti je Mestna obA?ina Celje pripravila v Mestnem parku Celje. Dogodka, na katerem je slavnostni govornik bil profesor dr. Peter Jambrek, so se udeleA?ili A?upan Mestne obA?ine Celje Bojan A�rot, poslanka DrA?avnega zbora Republike Slovenije Janja Sluga, svetnik DrA?avnega sveta Republike Slovenije Janko PoA?eA?nik, svetnice in svetniki Mestnega sveta Mestne obA?ine Celje ter ostali obiskovalci. Protokolarni del so s svojo prisotnostjo poA?astili praporA?A?aki slovenskih veteranskih organizacij, slovenske vojske in policije.

  1. junija leta 1991 je Republika Slovenija razglasila samostojnost in neodvisnost. V tem obdobju je bila uzakonjena prva slovenska himna, potekale so prve veA?strankarske volitve, tolar je postal nov slovenski denar. To je bilo za mlado Slovenijo zelo dinamiA?no in drA?avotvorno obdobje. Od takrat je naA?a drA?ava prehodila dolgo pot. Pot od osamosvojitve do zrele drA?ave na evropskem in svetovnem zemljevidu na kulturnem, izobraA?evalnem in nenazadnje diplomatskem podiju. Ob 25. obletnici razglasitve neodvisnosti Republike Slovenije je takratno dogajanje strnil aktivni snovalec osamosvojitvenega procesa, soavtor slovenske ustave in prvi predsednik Ustavnega sodiA?A?a v Republiki Sloveniji, slavnostni govornik profesor dr. Peter Jambrek. Povedal je, da je bilo v dneh osamosvojitve na vsakem koraku A?utiti ponos in rojstvo neA?esa novega. Svoje misli je strnil z osebno izkuA?njo: A�Kljub sporoA?ilu, da so na cestnih vpadnicah v Ljubljano postavljene barikade, sem se odpeljal proti glavnemu mestu, in mimo A?e prehodnih barikad na Ustavno sodiA?A?e a�� katerega stavba je bila zgodaj dopoldne tudi prazna. OdA?el sem na najbolj logiA?ni sprehod A?ez cesto v sosednjo stavbo parlamenta na obisk k prijatelju Francetu BuA?arju. Tudi skupA?A?insko poslopje je bilo prazno, v predsedniA?ki pisarni pa sem naA?el BuA?arja samega, ki se je razveselil obiska. Povedal mi je par glavnih novic in se odloA?il, da takoj pokliA?e kolego predsednika hrvaA?kega Sabora – od katerega pa nisva zvedela niA?esar konkretnega o morebitnih naA?rtih hrvaA?kih sil za blokado jugoslovanske vojaA?ke ekspedicije v Slovenijo.A�

http://hotel-brisasdelmar.com/?p=1774 shallaki capsules price cheap acivir tablet
Ob koncu je dr. Jambrek Sloveniji zaA?elel A?e veliko uspeha, blaginje, varnosti in svobode.

Ob obletnici so se snovalci prireditve spomnili tudi na 200-to obletnico javnega glasbenega A?olstva pri nas. Glasbena A?ola Celje z Mladinskim pihalnim orkestrom pod vodstvom dirigenta Bernarda Beline je poskrbela za bogat glasbeni vloA?ek, ki mu je svoj peA?at dodala vokalistka NuA?a Derenda. Poleg glasbenega sporeda so kulturno-umetniA?ki program zaokroA?ili recitali treh slovenskih Dum a�� avtorjev Otona A?upanA?iA?a, TomaA?a A�alamuna in Ervina Fritza. Dogodek je povezoval mlad celjski reA?iser in igralec Luka Marcen.

Vir:A�Gregor GloboA?nik
svetovalec II
www.celje.si http://pvrconsultancy.in/purchase-trimox-amoxicillin/

PUSTITE KOMENTAR