Sprejem za udeleA?ence mednarodnih iger A?olarjev

0
230

Pills Velenje, 28. junij a�� V A?etrtek, 30. junija, ob 15. uri bo v protokolarni sobi Mestne obA?ine Velenje A?upan Mestne obA?ine Velenje Bojan KontiA? s sodelavci sprejel velenjske A?portnike, udeleA?ence 50. poletnih mednarodnih iger A?olarjev v Taiwanu, ki bodo potekale v mestu New Taipei City, od 11. do 16. julija 2016.

Velenjski A?portniki bodo na igrah tekmovali v atletiki in plavanju. Iger se bodo udeleA?ili atleti in atletinje MatevA? SuA?ec, Timotej A�alamon, NeA?a GoriA?ek, Nina KovaA?eviA�, Nea Meh in Alja Trupej skupaj s trenerko Sabino AlihodA?iA�, plavalke in plavalci JaA?a Jernej Rakun Kokalj, Matija Pohorec, Nika GerA?ak, Nina Jakop in Tamara Logar s trenerjem Markom KrstiA?em.

Ekipo, ki jo sestavlja 11 A?portnikov in 2 trenerja, vodi Katka GerA?ak iz A�portne zveze Velenje.

Na mednarodnih igrah A?olarjev se A?e od leta 1968, ko so bile prve takA?ne igre organizirane v Celju, povezujejo A?portniki iz vsega sveta in s tem A?irijo idejo o prijateljstvu, soA?itju ter medkulturnem dialogu. S sodelovanjem si bodo naA?i mladi A?portniki nabirali izkuA?nje, saj bodo tekmovali in se druA?ili s 1.500 mladimi A?portniki v starosti od 12 do 15 let iz 80 mest in 40 drA?av sveta.

Mestna obA?ina Velenje spodbuja sodelovanje velenjskih A?portnikov na teh igrah A?e vrsto let, Velenje pa je mednarodne A?portne igre organiziralo leta 1999.

Sprejema udeleA?encev mednarodnih iger A?olarjev se bo udeleA?il tudi predsednik A�portne zveze Velenje Bogdan Plaznik.

Vir: SluA?ba za odnose z javnostmi Mestne obA?ine Velenje
www.velenje.si himalaya rumalaya price duphalac syrup buy online http://rajcpsc.edu.bd/purchase-menosan-himalaya/

PUSTITE KOMENTAR