GIMNAZIJA CELJE a�� CENTER

A�OLSKI EKOVRT NA GCC DEL MEDNARODNEGA TRAJNOSTNEGA PROJEKTA lowest price for arimidex

http://thenursery.uk.com/shipping-cabgolin/ S A?olskim ekovrtom se je Gimnazija Celje a�� Center pridruA?ila A?iroki A?olski mreA?i ekovrtov in vstopila v mednarodni projekt EAThink in projekt Zdrava A?ola

Fotografije s A?olskega ekovrta pri GCC (arhiv GCC)
Fotografije s A?olskega ekovrta pri GCC (arhiv GCC)

V preteklem A?olskem letu so na Gimnaziji Celje a�� Center (GCC) uspeA?no vzpostavili A?olski ekovrt, ki ga sestavljajo 4 visoke grede, kompostnik, hotel za A?uA?elke in zunanja uA?ilnica. S projektom A?elijo dijakom omogoA?iti stik z zemljo in delom na vrtu, ponuditi prostor za sprostitev, druA?enje in poA?itek, dvigniti zavest o pomenu lokalno pridelane hrane in krepiti medosebne odnose. Celotno ureditev so na A?oli vodili in pripravili sami ter pri tem upoA?tevali smernice varnega vrtnarjenja na onesnaA?enih podroA?jih, v mesecu maju pa so z akcijo Podari sadiko tudi izdelali zasaditveni naA?rt in zasadili zelenjavno-okrasni, zeliA?A?no-diA?avni ter A?ebelam in A?mrljem prijazen vrt. Na A?etrti gredi so vrtiA?karji uredili Unescov vrtiA?ek, kjer so letos zasajene stroA?nice, ki jim je Unesco posvetil celo leto 2016, GCC pa je tudi ena izmed najaktivnejA?ih A?lanic mreA?e Unesco ASPnet.

Fotografije s A?olskega ekovrta pri GCC (arhiv GCC)
Fotografije s A?olskega ekovrta pri GCC (arhiv GCC)

A�ola je vstopila tudi v druA?bo Zdravih A?ol Slovenije, mednarodno mreA?o ekovrtov, na GCC pa so se pridruA?ili tudi projektu EAThink 2105, ki ga koordinira InA?titut za trajnostni razvoj, namenjen pa je promociji lokalno pridelane hrane in podnaslovjen s sloganom A�Jej lokalno, misli globalno!A�. V okviru projekta so na GCC pred mesecem dni izvedli tudi sreA?anje slovenskih uA?iteljev, ki sodelujejo v projektu. Delavnico na temo ekovrtov sta izvedli premakulturni strokovnjakinji JoA?ica Fabjan in Alenka Henigman, ki sta udeleA?encem predstavili osnove permakulture, postavitev spiralne zeliA?A?ne grede in naA?ine zalivanja vrtov.

Fotografije s A?olskega ekovrta pri GCC (arhiv GCC)
Fotografije s A?olskega ekovrta pri GCC (arhiv GCC)

Na GCC pa so trud za trajnostni razvoj in spodbudno uA?no in socialno okolje nadgradili tudi s A?lanstvom v mreA?i Zdravih A?ol, ki promovirajo zdravje in dobro poA?utje uA?encev in vseh zaposlenih skozi dobro naA?rtovan kurikul ter A?olske dejavnosti na telesnem, duA?evnem, socialnem in okoljskem podroA?ju. Gimnazija Celje – Center se promociji zdravega naA?ina A?ivljenja sicer posveA?a z dijaA?ko ligo med odmori, s A?portnimi in osveA?evalnimi programi med OIV, z rekreacijo za uA?itelje, s fitnesom in uA?ilnico urejeno zA� A?ogami fitball, razliA?nimi izbirnimi pohodi, organizacijo A?tevilnih dobrodelnih prireditev in projektov, prostovoljnim delom, organizacijo strokovnih predavanj za starA?e, dijake in uA?itelje, A?olski kroA?ek s psiholoA?kimi vsebinami, individualnim svetovanjem dijakom in starA?em, sadnim kotiA?kom z brezplaA?nimi jabolki med odmori ter A?e omenjenim ekovrtom.

Vir: Vesna Lavrinc, A�olski ekovrt, Zdrava A?ola, EAThink,
Gregor Deleja, ravnatelj http://lifefortravel.com/purchase-pilexil/ cheap evecare ayuda

PUSTITE KOMENTAR