V Celju pripravljeni na novo šolsko leto

0
83
V Celju pripravljeni na novo šolsko leto

Tudi v Celju se pripravljajo na novo šolsko leto. Na tiskovni konferenci so predstavili nekaj podatkov o vpisu šolarjev.

V Celju pripravljeni na novo šolsko leto
V Celju pripravljeni na novo šolsko leto

Predšolska vzgoja in osnovne šole

Ob pričetku šolskega leta 2016/2017 bo v treh javnih vrtcih Mestne občine Celje 1890 otrok, kar je za približno 2 odstotka otrok manj kot v enakem obdobju lani. Vrtci na prosta mesta še vključujejo otroke. Sicer pa bodo s septembrom vrtci sprejeli vse otroke, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje za vključitev v vrtec (dopolnjena starost 11 mesecev in iztek pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela) in za katere starši potrebujejo varstvo.

Dejavnost bo potekala v 108. oddelkih. Vključenost otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo v šolskem letu 2015/2016 je bila 80,4 odstotna.

V šolskem letu 2016/2017 bo 9 celjskih šol obiskovalo skupaj 3880 učencev, 126 več kot v preteklem letu. Izstopa pozitiven demografski trend, kar glede števila rojstev pomeni rast vpisa tako letos, kot tudi v prihodnjih šolskih letih. Prvošolcev bo letos 487.

Področje terciarnega izobraževanja

V času od 22. do 29. 8. 2016 na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih poteka 2. prijavni rok za vpis v visokošolske strokovne in univerzitetne študijske programe, v avgustu in septembru pa tudi za magistrske in doktorske študijske programe. Na vseh študijskih programih, ki se izvajajo v Celju, so še prosta vpisna mesta.

V bližajočem se študijskem letu Visoka zdravstvena šola v Celju začenja z izvajanjem novega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Paliativna oskrba. Edini tovrstni študijski program v slovenskem prostoru je bil razvit zaradi vse večjih potreb po kakovostni in strokovni paliativni oskrbi. Študijski program je bil decembra 2015 akreditiran na Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu in ga bodo začeli izvajati s študijskim letom 2016/17. Razpisanih je 30 vpisnih mest za izredni študij, saj je program v prvi vrsti namenjen že zaposlenim, ki se želijo dodatno usposobiti na področju paliativne oskrbe. V študijski program se poleg diplomantov študijskih programov na področju zdravstvene nege lahko vpišejo tudi diplomanti drugih zdravstvenih ved, kot tudi zdravniki ter diplomanti socialnega dela, psihologije in teologije.

V času od 29. avgusta do 2. septembra 2016 bo potekal 2. prijavni rok za vpis v višješolske strokovne študijske programe. Na vseh višješolskih strokovnih študijskih programih, ki se izvajajo v Celju, so še prosta vpisna mesta. Prijava bo potekala izključno elektronsko, preko Višješolske prijavno informacijske službe.

Prometna varnost učencev

Kot v preteklih letih so tudi letos izvedli ogled okolišev vseh osnovnih šol v Mestni občini Celje. Pomanjkljivosti niso bile ugotovljene, prav tako pa bo do začetka šolskega leta vsa talna signalizacija ob šolskih okoliših obnovljena. Letos so pred terenskim ogledom pridobili tudi informacije s strani samih osnovnih šol, katere so zaprosili, da občini, kot vsakodnevni uporabniki površin ob šolah, izpostavijo najbolj problematične lokacije. Obenem nameravajo v okoliših vseh osnovnih šol v Mestni občini Celje obstoječo prometno signalizacijo, ki opozarja na otroke na vozišču, v skladu z novim Pravilnikom o prometni signalizaciji, zamenjati z novimi znaki, ki so zaradi rumene barve ter velikosti izstopajoči in na tak način še bolj opozorijo voznike na prisotnost otrok. Ob začetku šolskega leta bodo v času od četrtka 1.9. do petka 9.9. izvajali varovanje na prehodih za pešce v okoliših vseh osnovnih šol v Mestni občini Celje, v času prihoda in odhoda osnovnošolcev v in iz šole.

PUSTITE KOMENTAR