Varuhinja A?lovekovih pravic bo to soboto v Celju

0
291

Vlasta Nussdorfer, Varuhinja A?lovekovih pravic, bo v soboto, 3. avgusta skupaj s sodelavci za en dan preselila pisarno v Mestno obA?ino Celje. V okviru projekta poslovanja zunaj sedeA?a svojega poslovanja, Varuhinja A?lovekovih pravic in njeni sodelavci obiA?A?ejo enkrat na mesec razliA?ne predele Slovenije. S tem A?eli Varuh A?lovekovih pravic Republike Slovenije stopiti bliA?je tistim, ki bi ga potrebovali.

Varuhinja A?lovekovih pravic
Varuhinja A?lovekovih pravic

V kolikor bi se A?eleli pogovoriti z Varuhinjo A?lovekovih pravic in njenimi sodelavci o vaA?ih morebitnih teA?avah, se lahko za pogovor prijavite na brezplaA?ni telefonski A?tevilki 080 15 30, in sicer do torka, 2.8. 2016, do 12. ure. Tisti, ki se bo prijavil, bo imel na voljo pol ure A?asa, da bo Varuhinji A?lovekovih pravic ali njenim sodelavcem razloA?il svoje teA?ave oziroma se pogovoril o teA?avah, ki jih je A?e s pobudo zaupal Varuhinji. Pogovori se bodo odvijali na sedeA?u Mestne obA?ine Celje na Trgu Celjskih knezov 9. Varuhinja A?lovekovih pravic bo javnosti svoje ugotovitve predstavila na novinarski konferenci, ki bi se morala priA?eti okoli 15:30. Kdaj toA?no bo potekala konferenca bo znano v soboto, 3.8. 2016, ko bodo znane vse prijave in A?asi pogovorov.

cheap pills

Institucija Varuha A?lovekovih pravic Republike Slovenije je namenjena vsem, ki mislite, da vam je bila z aktom drA?avnega organa, organa lokalne samouprave ali nosilca javnih pooblastil krA?ena kakA?na pravica. Najprej poskuA?ajte sami razreA?iti morebitne teA?ave s pritoA?bo na organ, ki je krA?il pravico, s pritoA?bo na organ, ki nadzoruje organ, ki krA?i pravico. V kolikor ste izA?rpali vsa pravna sredstva in vse moA?ne vzvode za reA?itev teA?av, lahko pokliA?ete brezplaA?no telefonsko A?tevilkoA�080 15 30. Na tej telefonski A?tevilki boste dobili navodila za vloA?itev pobude ter vse ostale informacije, ki bi vas v zvezi z delom Varuhinje A?lovekovih pravic zanimale.

Za primere krA?enja pravic je zadolA?ena strokovna sluA?ba, kjer delujejo strokovnjaki, specializirani za posamezna podroA?ja. A?e se A?elite o vaA?ih teA?avah pogovoriti z Varuhinjo osebno, se lahko prijavite pri Branki Markelj tako, da pokliA?ete na A?tevilkoA�01 475 00 76.

Vse ostale informacije lahko dobite na spletni strani Varuha A?lovekovih pravic. http://ghstheatrics.us/?p=641

PUSTITE KOMENTAR