Velenje, 17. junij 2016 – Včeraj je podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol v mestni hiši sprejel delegacijo iz Kosova.

fotka 1Predstavniki kosovskega ministrstva, pristojnega za področje odpadkov so skupaj s predstavniki mednarodne organizacije Swiss Intercooperation, kosovskega združenja občin in predstavniki občin, ki so zadolžene za izvajanje javne službe varstva okolja, na enotedenskem obisku v Sloveniji. Namen obiska je ogled primerov dobrih praks s področja ravnanja z odpadki, kar Mestna občina Velenje nedvomno je.

Za organiziranje  gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki na izvoru so na podlagi Zakona o varstvu okolja zadolžene občine. Že v letu 2011 smo, po podatkih Ministrstva za okolje in prostor, dosegli najboljši rezultat glede količine odloženih odpadkov, saj smo odložili le 20 % zbranih odpadkov.  Ves ta čas smo po rezultatih v samem v vrhu med slovenskimi občinami in to se vsekakor odraža tudi v čistem okolju in doseženih kazalnikih, ki so pomembni tudi pri dokazovanju trajnostnega in okoljskega razvoja občine. S številnimi aktivnostmi, tudi očiščevalnimi akcijami, in dostopnostjo do zbiralnic ter do obeh zbirnih centrov smo pomembno spremenili snovne tokove odpadkov za recikliranje in  zmanjšali divje odlaganje v okolju ter s tem prispevali k lepšemu bivalnemu okolju.

Podžupan Peter Dermol je gostom predstavil mestno občino Velenje in najpomembnejše projekte, ki smo si jih zastavili za prihodnja leta. Še posebej je izpostavil, da je Velenje najlepše večje mesto v Sloveniji. Velenje je ta naziv prejelo v lanskem letu, podelila pa ga je Turistična zveza Slovenije.

Septembra letos, ob svetovnem dnevu turizma, bo Mestna občina Velenje na dogodku Global Green Destinations Day prejela bronasti znak Slovenia Green Destination. Priznanje podeljuje Slovenska turistična organizacija, v okviru projekta Zelena shema slovenskega turizma in je še ena potrditev, da je Velenje na slovenskem, evropskem ter globalnem trgu pozicionirano kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Sodelavka občinske uprave Mirjam Britovšek pa je gostom podrobno predstavila ravnanje z odpadki v mestni občini Velenje – koncesijsko izvajanje javne službe kot odličen primer dobre prakse.

V nadaljevanju obiska si je delegacija iz Kosova ogledala tudi Center ponovne uporabe, ki že tretje leto uspešno deluje, dosega odlične rezultate in je tudi zgled za druge tovrstne centre v Sloveniji.

Vir: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
www.velenje.si

PUSTITE KOMENTAR