A�Vidnost je nujna za varno udeleA?bo v cestnem prometuA�a�� Povzetek okrogle
mize in novinarske konference

Na danaA?nji okrogli mizi, ki je potekala pod sloganom,A� Vidnost je nujna za
varno udeleA?bo v cestnem prometuA� so poleg predstavnikov Postaje prometne
policije Celje sodelovali A?e predstavniki Javne agencije RS za varnost
prometa, ZA�AM Celje, Poklicne gasilske enote Celje, ReA?evalne sluA?be A�marje
pri JelA?ah ter predstavniki Zveze moto klubov Slovenije.

Komandir Postaje prometne policije Celje Vinko Mlakar in pomoA?nik
komandirja Postaje prometne policije Celje Jadran A?erjal sta izpostavila da
se je v lanskem letu varnost cestnega prometa na obmoA?ju Policijske uprave
Celje izboljA?ala na vseh podroA?jih razen pri voznikih motornih koles.
NatanA?nejA?i podatki so razvidni v spodnji preglednici.

|A� 200 |A� A� A�|A� 200 |A� 200 |A� 201 |A� 201 |A� 201 |A� 201 |A� 201 |A� 201 |A� 201 |A� 201
|A� A�7A� |A� A� A�|A� A�8A� |A� A�9A� |A� A�0A� |A� A�1A� |A� A�2A� |A� A�3A� |A� A�4A� |A� A�5A� |A� A�6A� |A� A�7
———————-+——+—–+——+——+——+——+——+——+——+—–-+——+——
A�t.A� A�vsehA� A�mrtvih |A� 294 |A� A� A�|A� 214 |A� 171 |A� 138 |A� 141 |A� 130 |A� 125 |A� 108 |A� 119 |A� 130 |A� 104
udel. PN v RSA� A� A� A�|A� A� A� |A� A� A�|A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |
———————-+——+—–+——+——+——+——+——+——+——+—–-+——+——
A�t.A� A�vsehA� A�mrtvih |A� 50A� |A� A� A�|A� 41A� |A� 30A� |A� 18A� |A� 17A� |A� 22A� |A� 23A� |A� 15A� |A� 21A� |A� 22A� |A� 18
udel. PN PU CeljeA� A�|A� A� A� |A� A� A�|A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |
———————-+——+—–+——+——+——+——+——+——+——+—–-+——+——
|A� A� A� |A� A� A�|A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |
———————-+——+—–+——+——+——+——+——+——+——+—–-+——+——
A�t. mrtvih voznikov |A� 41A� |A� A� A�|A� 38A� |A� 28A� |A� 17A� |A� 28A� |A� 18A� |A� 18A� |A� 15A� |A� 25A� |A� 22A� |A� 25
MK v RSA� A� A� A� A� A� A�|A� A� A� |A� A� A�|A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |
———————-+——+—–+——+——+——+——+——+——+——+—–-+——+——
A�t. mrtvih voznikov |A� A�6A� |A� A� A�|A� 10A� |A� A�3A� |A� A�3A� |A� A�4A� |A� A�2A� |A� A�4A� |A� A�2A� |A� A�3A� |A� A�2A� |A� A�4
MK PU CeljeA� A� A� A� A�|A� A� A� |A� A� A�|A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |A� A� A� |

*A�tevilo vseh mrtvih udeleA?encev v cestnem prometu na obmoA?juA� Slovenije in
PU Celje ter A?tevilo mrtvih voznikov motornih koles na obmoA?ju Slovenije in
PU Celje.

NajpogostejA?i vzroki prometnih nesreA? z udeleA?boA� voznikov enoslednih vozil
so stalnica. Letno se povpreA?no polovica vseh prometnih nesreA? v katerih so
udeleA?eniA� voznikiA� enoslednihA� vozilA� zgodi zaradi neprilagojene hitrosti.
PreostaliA� najpogostejA?iA� vzrokiA� soA� stranA� inA� smer voA?nje, neupoA?tevanje
prednostiA� A�inA� nepravilnaA� prehitevanja.A� SekundarniA� vzrokiA� zaA� nastanek
prometnihA� nesreA?A� so A?e vedno alkohol, tehniA?na neurejenost motornih koles
ter predelana motorna kolesa.

NajveA? prometnih nesreA? seA� je tudi lani zgodilo v prvih in zadnjih mesecih
motoristiA?ne sezone, v vremensko lepih dneh, med tednom v popoldanskih urah
v prometnih konicah,A� med vikendi pa med 9. in 21. uro. Lansko leto so bili
v prometnih nesreA?ah najpogosteje udeleA?eni vozniki enoslednih vozil, stari
med 16 in 34 let.

PredstavnikaA� Postaje prometne policije Celje sta poudarila, da je za varno
voA?njoA� A�motoristovA� A�izjemnoA� A�pomembnaA� vidnostA� motoristov,A� opazovanje,
predvidevanje in obvezna primerna oprema motoristov.

OpozorilaA� sta,A� daA� bodoA� policistiA� naA� obmoA?juA� PolicijskeA� uprave Celje
vsakodnevnoA� A�nadziraliA� hitrostA� voA?nje,A� stranA� voA?nje,A� uporaboA� A?elade,
tehniA?no urejenost motornih koles ter morebitne predelave le teh.

ZaA� konecA� staA� vseA� motoristeA� povabilaA� naA� delavniceA� zaA� veA?joA� varnost
motoristov,A� kiA� bodoA� vA� soboto, 21. aprila 2018,A� potekale vA� ZA�AM Centru
varne voA?nje na LjubeA?ni med 11. in 13. uro.

PUSTITE KOMENTAR