ZaA?etek kopalne sezone na Velenjski plaA?i

0
412

Velenje, 22. junij 2016 cheap clopidogrel a�� Mestna obA?ina Velenje jutri, 23. junija, popoldan vabi na Velenjsko plaA?o, kjer bomo obeleA?ili zaA?etek kopalne sezone.

Od 15. ure bo na Velenjski plaA?i parkiran avtobus Radia 1, ki si ga bodo lahko obiskovalci tudi ogledali. V A?ivo bosta program, ki bo trajal do 18. ure, povezovala voditelja TomaA? KlepaA? in Iztok GustinA?iA?. Dogajanje na plaA?i bodo popestrili A?lani Plavalnega kluba Velenje in Kluba sinhronega plavanja Rusalka. Ob 16.20 bo posluA?alce in obiskovalce nagovoril A?upan Mestne obA?ine Velenje Bojan KontiA?.

Jutri popoldan bomo v uporabo predali tudi vodni park, ki bo A?e veA?ji kot lanski in bo kopalcem omogoA?al A?tevilne moA?nosti za zabavo. Mestna obA?ina Velenje je za nakup dodatnih vodnih igral od nemA?kega proizvajalca WIBIT v letoA?njem letu namenila 33 tisoA? evrov, lani 37 tisoA? evrov, skupaj torej 70 tisoA? evrov. Vodni park bo tudi letos obiskovalcem na voljo brezplaA?no. Na napihljivem igralu je lahko hkrati maksimalno 50 uporabnikov. Uporaba igrala bo A?asovno omejena na 15 minut. Obratovalni A?as vodnega parka bo vsak dan od 9. do 19. ure.

cipro tingling treatment http://csred.org/2018/03/costo-del-lariam/ Ob 21. uri se bo jutri ob Velenjskem jezeru priA?ela Kresna noA?, ki jo pripravlja Klub vodnih A?portov. Na gladini Velenjskega jezera bo gorelo pribliA?no 2 tisoA? sveA?k. Poleg spremljevalnega programa bodo obiskovalcem ponudili tudi golaA?, za katerega bodo zbirali prostovoljne prispevke. Zbrana sredstva bodo namenili otrokom s posebnimi potrebami.

V A?asu kopalne sezone bomo od 9. do 19. ure na Velenjski plaA?i zagotavljali reA?evalca iz vode. V A?asu, ko bo prisotno veA?je A?tevilo obiskovalcev, pa bosta na plaA?i prisotna dva reA?evalca.

Goste naproA?amo, da upoA?tevajo navodila reA?evalcev in A?tudentov, ker bo le tako poskrbljeno za varnost in dobro poA?utje vseh obiskovalcev Velenjske plaA?e.

Na spletni strani Mestne obA?ine Velenje www.velenje.si (Velenje, BroA?ure) smo objavili novo broA?uro Jezera Velenje, v kateri lahko tako domaA?ini kot obiskovalci dobijo A?tevilne informacije o naA?ih jezerih.

Letos bomo obiskovalcem Velenjske plaA?e poleg A?tevilnih novih pridobitev omogoA?ili tudi brezplaA?no parkiranje.

Vir: SluA?ba za odnose z javnostmi Mestne obA?ine Velenje
www.velenje.si http://travel.koreaportal.com/archives/6740

PUSTITE KOMENTAR