ZAVAROVALNICA TRIGLAV

0
108

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav, d.d., objavlja Sistem in politiko upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d., s spremembami in dopolnitvami, katere sta sprejela Uprava in Nadzorni svet na seji dne 22. 12. 2016. Sistem in politika upravljanja je objavljena tudi na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu.

vir:
Ljubljanska Borza

PUSTITE KOMENTAR