Velenje, 6. julij 2016 a�� VA?eraj je A?upan Mestne obA?ine Velenje Bojan KontiA? s sodelavci v mestni hiA?i sprejel A?upana mesta Prijedor Marka PaviA�a. Spremljala sta ga sodelavka za protokol Dragana RadanoviA� in direktor Agencije za ekonomski razvoj Prijedor PREDA-PD MiA?o ReljiA�.

A?upan mesta Prijedor obiskal Velenje
A?upan mesta Prijedor obiskal Velenje

A?upan Mestne obA?ine Velenje Bojan KontiA? je uvodoma gostom zaA?elel dobrodoA?lico, v nadaljevanju sprejema pa je vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik predstavil delovanje obA?ine, njene znaA?ilnosti, prednosti in priloA?nosti za nadaljnji razvoj.

 

 

A?upan mesta Prijedor Marko PaviA?
A?upan mesta Prijedor Marko PaviA?

A?upan mesta Prijedor Marko PaviA� se je zahvalil za prisrA?no dobrodoA?lico in izpostavil posebnosti mesta Prijedor. Poudaril je, da so ponosni, da jim je uspelo prepoloviti stopnjo brezposelnosti, obnoviti javne zgradbe, izgraditi javno infrastrukturo. Veliko sredstev namenjajo tudi za spodbujanje podjetniA?tva in ustvarjanje ugodnih pogojev za nadaljnji gospodarski razvoj. Ob zakljuA?ku sreA?anja se je A?upan mesta Prijedor Marko PaviA� zahvalil za predstavljene projekte in izmenjavo izkuA?enj ter izrazil A?eljo, da prijateljsko sodelovanje med mestoma nadaljujemo tudi v prihodnje.

Vir: SluA?ba za odnose z javnostmi Mestne obA?ine Velenje
www.velenje.si cheap compazine vs zofran buy pills Buy price lithium carbonate per ton

PUSTITE KOMENTAR