A?upan Mestne obA?ine Velenje gostil gospodarstvenike in podjetnike

0
366

Velenje, 16. junij 2016 shipping liponexol a�� V sredo, 15. junija, je A?upan Mestne obA?ine Velenje Bojan KontiA? gostil velenjske gospodarstvenike in podjetnike na tradicionalnem sreA?anju a�� podjetniA?kem zajtrku. Sestali so se predsedniki uprav in direktorji veA?jih druA?b v A�aleA?ki dolini. S strani Mestne obA?ine Velenje pa so bili prisotni podA?upan Peter Dermol, direktor obA?inske uprave mag. Iztok Mori in vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik.

Namen sreA?anja je bil predstavitev aktualnih projektov Mestne obA?ine Velenje s podroA?ja gospodarstva, predstavitev moA?nosti za izkoriA?A?enje razvojnih potencialov ter opredelitev strategije za privabljanje tujih investitorjev. Uvodoma je A?upan Bojan KontiA? izpostavil, da je ideja o ustanovitvi Kluba podjetnikov Mestne obA?ine Velenje sedaj dozorela in da bo obA?ina pripravila nadaljnje aktivnosti za ustanovitev omenjenega kluba. Maja lansko leto smo v Velenju na mreA?enjski konferenci gostili podjetnike iz Banja Luke, v prihodnjem mesecu pa bomo organizirali sreA?anje velenjskih podjetnikov z njihovimi v Banja Luki. Tudi z organizacijo tovrstnih sreA?anj ustvarjamo priloA?nosti za gospodarsko sodelovanje, ustvarjanje novih delovnih mest in krepitev blagovne menjave.

Predsedniki uprav in podjetniki so prisotnim predstavili najnovejA?e aktivnosti in projekte, ki jih udejanjajo v druA?bah. Dotaknili so se tudi nekaterih projektov, kjer so videli moA?nosti za nadaljnji razvoj in izpostavili nekaj A?e realiziranih projektov iz A�aleA?ke doline, ki predstavljajo primer dobre prakse. cheap pills cheap glucovance metformin Vsi prisotni pa so se strinjali, da je javna seznanitev z DrA?avnim prostorskim naA?rtom za drA?avno cesto od prikljuA?ka A�entrupert do prikljuA?ka Velenje jug, ki jo priA?akujemo 14. julija v Velenju, velik korak naprej k A?imprejA?nji izgradnji teA?ko priA?akovane 3. razvojne osi.

Ob zakljuA?ku sreA?anja so si gospodarstveniki in podjetniki ogledali poslovne in co-working prostore v PodjetniA?kem centru Standard. V njem je trenutno 12 inkubiranih podjetij in 20 zasedenih delovnih mest. V A?asu od odprtja prostorov, septembra lani, do danes so mladi podjetniki ustvarili A?e 4 nova delovna mesta.

Vir: SluA?ba za odnose z javnostmi Mestne obA?ine Velenje Cheap

PUSTITE KOMENTAR