A?upani podpisali pismo podpore za umestitev drA?avne ceste KoroA?ka a�� avtocesta A1 na trasi F2-2

0
1517

Velenje, 12. julij 2016 a�� Danes smo predsedniku Vlade Republike Slovenije dr. Miru Cerarju poslali pismo podpore umestitvi drA?avne ceste KoroA?ka a�� avtocesta A1 na trasi F2-2.

Pismo podpore je podpisalo 21 A?upanov in A?upanj Savinjskoa��A?aleA?ke ter KoroA?ke regije: A?upan Mestne obA?ine Velenje Bojan KontiA?, A?upan Mestne obA?ine Slovenj Gradec Andrej A?as, A?upanja ObA?ine A?rna na KoroA?kem mag. Romana Lesjak, A?upanja ObA?ine Dravograd Marjana Cigala, A?upan ObA?ine Gornji Grad Stanko Ogradi, A?upan ObA?ine Ljubno Franjo NaraloA?nik, A?upan ObA?ine LuA?e Ciril Rosc, A?upan ObA?ine MeA?ica DuA?an Krebel, A?upan ObA?ine Mislinja Bojan Borovnik, A?upan obA?ine Mozirje Ivan SuhoverA?nik, A?upan ObA?ine Muta Mirko VoA?ner, A?upanja ObA?ine Nazarje Matej PeA?ovnik, A?upan ObA?ine Podvelka Anton KovA?e, A?upan ObA?ine Prevalje dr. Matija TasiA?, A?upan ObA?ine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik, A?upan ObA?ine Ravne na KoroA?kem mag. TomaA? RoA?en, A?upan ObA?ine Ribnica na Pohorju SreA?ko GeA?, A?upan ObA?ine ReA?ica ob Savinji Vincenc Jeraj, A?upan ObA?ine A�oA?tanj Darko Menih, A?upanja ObA?ine SolA?ava Katarina Prelesnik in A?upan ObA?ine Vuzenica Franjo Golob.

Pismo podpore finax how much

Vir: SluA?ba za odnose z javnostmi Mestne obA?ine Velenje
www.velenje.si http://portafoliosdecolombia.com/2018/03/18/buy-prednisolone-online/

PUSTITE KOMENTAR